Din integritet är viktig för Travelodge Hotels Asia . Denna sekretesspolicy ger information om den personliga information som Travelodge Hotels Asia samlar in, och hur Travelodge Hotels Asia använder den personliga informationen. Vi håller dina personuppgifter i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter i Singapore ("lagen") som gäller för alla divisioner och organisationer i Travelodge Hotels Asia (tillsammans "TLA") och Travelodge Hotels Asias varumärkesstall (ytterligare information om som finns på www.travelodgehotels.asia ). Vi följer också lokala dataskydds- och integritetslagar i vår verksamhet utanför Singapore.

Insamling av personlig information

Travelodge Hotell i Asien kan samla in och använda följande typer av personlig information:

 • Kontaktuppgifter;
 • Kontoinformation;
 • Dina preferenser;
 • Dina frågor;
 • Dina önskemål; och
 • Din återkoppling.

Vi samlar in dina personuppgifter genom:

 • Du registrerar dig för varningar eller nyhetsbrev;
 • Du besöker våra webbplatser;
 • Du gör en bokning eller bor i någon av våra fastigheter;
 • Du äter i våra mat- och dryckesställen;
 • Du söker jobb hos oss;
 • Du som deltar i våra marknadsförings- eller reklamevenemang;
 • Du använder våra produkter eller tjänster;
 • Du kontaktar oss med dina frågor, förfrågningar eller feedback;
 • Vårt genomförande eller slutförande av transaktioner;
 • Vårt genomförande av marknadsundersökningar eller undersökningar; och
 • Vårt genomförande av intervjuer.

Använda din personliga information

Travelodge Hotels Asia kan använda din personliga information för att:

 • Hantera din bokning för vistelse i någon av våra fastigheter eller middag i våra mat- och dryckesställen;
 • Skicka utdrag och fakturor till dig;
 • Aktivera din åtkomst till och användning av webbplatstjänsterna;
 • Ge kundservice;
 • Genomföra marknadsundersökningar och förbättra kundservicen;
 • Samla in betalningar från dig;
 • Upprätthålla investerarrelationer; och
 • din marknadskommunikation.

Säkra din personliga information

Travelodge Hotell i Asien kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information. Vi kommer endast att använda, avslöja och/eller överföra din personliga information för de ändamål som du har underrättats om och samtyckt till eller som är tillåtna enligt tillämpliga lagar och förordningar.

Travelodge Hotell i Asien kommer att lagra all personlig information du tillhandahåller på sina säkra servrar. Du kommer dock att inse att det inte är för oss att perfekt säkra din personliga information från cyberattacker, såsom hacking, spionprogram och virus. Följaktligen kommer du inte att hålla oss ansvariga för något obehörigt avslöjande, förlust eller förstörelse av din personliga information som härrör från sådana risker.

Lagen kräver också att vi inte lagrar personuppgifter längre än nödvändigt. Vi kommer att upphöra att behålla din personliga information när vi inte längre kräver sådan personlig information för de syften som vi ursprungligen meddelade dig om eller för några affärsmässiga eller juridiska behov.

Termination of Membership

Termination of Membership. Travelodge Hotels Asia may terminate at any time any Membership which does not comply with these Terms and Conditions, where it has reason to suspect any fraud, abuse, or dishonesty, or where it is necessary or reasonable to do so in order to comply or satisfy and law, regulation or court order.

Uppsägning av medlem. Om en medlem väljer att avsluta sitt medlemskap eller välja bort Travelodge Cashback-programmet kan de skicka en begäran om permanent radering av sina personuppgifter till hello@travelodgehotels.asia. Behandlingen av dataradering kommer att ske inom sju (7) arbetsdagar från det datum då begäran mottogs.

Effekter av uppsägning. All uppsägning av medlemskap utgör ett fullständigt utträde ur programmet, uppsägning av alla privilegier, förmåner och anspråk från Medlemmen (inklusive eventuella intjänade Travelodge Cashback-krediter) och slutet på någon som helst relation mellan Travelodge Hotels Asia och Medlemmen under Programmet.

Dela din personliga information

Beroende på den berörda produkten eller tjänsten kan personuppgifter lämnas ut eller överföras till:

 • Andra divisioner eller organisationer inom TLA;
 • Våra joint venture/allianspartners;
 • Våra tjänsteleverantörer och specialistrådgivare/institutioner som har kontrakterats för att tillhandahålla administrativa, finansiella, juridiska, redovisnings-, informationsteknologi-, forskning- eller andra tjänster;
 • Andra försäkringsgivare, kreditgivare, domstolar, domstolar, brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter och andra statliga myndigheter enligt överenskommelse eller godkänt enligt lag;
 • Alla som är auktoriserade av en person, enligt vad som anges av den personen eller kontraktet.

När personlig information avslöjas eller överförs till organisationer utanför TLA som hanterar eller erhåller personlig information som tjänsteleverantörer till TLA, kräver vi att sådana organisationer erkänner sekretessen för sådan personlig information, åtar sig att respektera varje individs rätt till integritet och följa lagen och denna policy och använder sådan personlig information endast för våra syften och följer i övrigt våra rimliga anvisningar med avseende på denna information.

Dessutom, där personlig information överförs utomlands och vi kan behöva behandla eller hantera din personliga information utanför Singapore, kommer vi att säkerställa att sådan överföring sker i enlighet med lagen och denna policy eller är tillåten enligt tillämpliga dataskydds- och integritetslagar och föreskrifter.