1. Introduktion

Vänligen läs dessa standardvillkor för webbplatsen (dessa "villkor" för dessa "standardvillkor för webbplatsen") som finns här på denna webbsida noggrant innan du använder www.travelodgehotels.asia Webbplats (här nedan som denna "webbplats") som drivs av Travelodge Hotels Asia. Genom att använda denna webbplats accepterar du uttryckligen alla villkor som finns häri i sin helhet. Du får inte använda denna webbplats om du har några invändningar mot någon av dessa standardvillkor för webbplatsen.

2. Avtal för användning

Denna webbplats är inte för användning av några minderåriga (definierade som de som är under 18 år), och du garanterar att du har den juridiska behörigheten att ingå detta avtal och att använda denna webbplats i enlighet med alla villkor häri. Du samtycker till att vara ekonomiskt ansvarig för all din användning av denna webbplats (liksom för andras användning av ditt konto, inklusive men inte begränsat till minderåriga som bor hos dig). Du samtycker till att övervaka all användning av denna webbplats av minderåriga under ditt namn eller konto.

Du samtycker till att bokningsmöjligheterna på denna webbplats endast ska användas för att göra legitima reservationer eller köp för dig eller för en annan person för vilken du har rätt att agera. Du förstår att överanvändning eller missbruk av bokningsfaciliteterna på denna webbplats kan leda till att du nekas tillgång till sådana faciliteter.

För alla bokningar eller andra tjänster för vilka avgifter kan tas ut, samtycker du till att följa de köpvillkor som gäller, inklusive, men inte begränsat till, betalning av alla belopp vid förfallodag och efterlevnad av alla regler och restriktioner avseende tillgänglighet av priser , produkter eller tjänster. Du ska vara helt ansvarig för alla avgifter, avgifter, tullar, skatter och bedömningar som uppstår vid användningen av denna webbplats.

3. Valutaomvandling

Valutakurser är baserade på allmänt tillgängliga källor och bör endast användas som riktlinjer. Rumspriser garanteras endast i hotellets lokala valuta. Valutakurser uppdateras inte varje dag. Valutainformationen som tillhandahålls av denna webbplats anses vara korrekt, men Travelodge Hotels Asia och/eller dess dotterbolag och dotterbolag garanterar eller garanterar inte sådan noggrannhet.

4. Immateriella rättigheter

Annat än innehållet du äger, som du kan ha valt att inkludera på denna webbplats, enligt dessa villkor, Travelodge Hotels Asia och/eller dess licensgivare äger alla rättigheter till den immateriella egendomen och materialet som finns på denna webbplats, och alla sådana rättigheter är förbehållna.

Du beviljas en begränsad licens, med förbehåll för de begränsningar som anges i dessa villkor och villkor, i syfte att se materialet som finns på denna webbplats. Inget material får reproduceras, distribueras, publiceras, visas, laddas upp eller överföras förutom vad som uttryckligen tillåts häri av Travelodge Hotell i Asien. Du får inte ta bort några meddelanden om upphovsrätt, varumärken eller äganderätt från materialet; eller använda materialet på denna webbplats förutom vad som är tillåtet i detta avtal.

5. Meddelanden om upphovsrätt och varumärken

Allt innehåll på denna webbplats är upphovsrättsskyddad egendom som tillhör Travelodge Hotels Asia, eller deras dotterbolag, dotterbolag eller a Travelodge Hotell i Asien licensgivare, i förekommande fall. Allt innehåll på denna webbplats är skyddat av Singapore och internationella upphovsrättslagar.

6. Begränsningar

Du är uttryckligen begränsad från allt av följande:

Kopiera, visa, modifiera, reproducera eller på annat sätt överföra något av materialet till tredje part utan föregående skriftligt tillstånd från Travelodge Hotell i Asien;

Störa eller störa nätverk anslutna till webbplatsen;

Använda eller försöka använda någon enhet, programvara eller rutin som stör webbplatsens funktion, eller alla transaktioner som erbjuds via webbplatsen;

Överföring av filer, data eller annat material som innehåller ett datavirus, korrupta data eller andra instruktioner eller design som skulle radera data eller programmering eller göra att webbplatsen eller någon utrustning eller system blir obrukbar eller oförmögen att användas på det sätt som den var för designad;

Leverera all kommunikation till eller via webbplatsen som bryter mot någon lokal, statlig, federal eller internationell lag;

Leverera all kommunikation till eller via webbplatsen som innehåller ärekränkande, ärekränkande, kränkande eller obscent material; eller

Leverera all kommunikation till eller via webbplatsen som kommer att göra intrång i tredje parts rättigheter.

7. Upphovsrättspolicy

Travelodge Hotell i Asien respekterar andras upphovsrätt och har antagit och implementerat en policy som föreskriver:

Borttagning av innehåll från webbplatsen under lämpliga omständigheter; och

Avstängning eller uppsägning av kontoinnehavare eller prenumeranter som upprepade gånger gör intrång i andras upphovsrätt.

Anmälningar om påstådda intrång ska riktas till Travelodge Hotell i Asien som följer:

Travelodge Hotels (Asien) Pte Ltd

6 Temasek Boulevard, #23-01, Suntec Tower Four, Singapore 038986

Singapore 079903

E-post: hello@travelodgehotels.asia

Parter som skickar innehåll till webbplatsen bör vara medvetna om detta Travelodge Hotell i Asien förbehåller sig rätten att stänga av eller avsluta sina prenumerationer eller konton i händelse av att Travelodge Hotell i Asien bestämmer efter eget gottfinnande att de har ägnat sig åt upprepade upphovsrättsintrång.

8. Materialkonfidentialitet

Materialet är strikt konfidentiell och proprietär information från Travelodge Hotels Asia och/eller dess licensgivare, i tillämpliga fall.

9. Länkade webbplatser

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Travelodge Hotell i Asien tillhandahåller sådana länkar endast som en bekvämlighet för dig och endast i informationssyfte. Inkluderandet av dessa länkar indikerar inte på något sätt Travelodge Hotell i Asien rekommendation, stöd eller godkännande av innehållet, reklam, produkter, tjänster, policyer eller annat material på eller tillgängligt från sådana webbplatser. Om du bestämmer dig för att komma åt andra webbplatser gör du det på egen risk. Andra webbplatser kan innehålla länkar till webbplatsen. Inkluderandet av sådana länkar indikerar inte den andra webbplatsens godkännande, stöd eller godkännande av innehållet, reklam, produkter, tjänster, policyer eller annat material på eller tillgängligt från webbplatsen.

10. Sekretess

Din användning av denna webbplats är föremål för Travelodge Hotels Asias Sekretesspolicy. var god klicka här för vår integritetspolicy.

11. Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter ska Travelodge Hotels Asia, eller någon av dess intressenter och anställda, vara ansvariga gentemot dig för allt som härrör från eller på något sätt kopplat till användningen av denna webbplats, oavsett om det är i en åtgärd i kontrakt eller skadestånd, som uppstår till följd av användningen eller utförandet av webbplatsen eller materialet, eller prestanda eller utebliven prestation av Travelodge Hotell i Asien eller tredje parts leverantörer av produkter eller tjänster relaterade till denna webbplats.

12. Meddelanden

Alla meddelanden och annan kommunikation som tillåts eller krävs enligt bestämmelserna i detta avtal kan ges via elektronisk eller vanlig post eller, om Travelodge Hotels Asia, genom att publicera ett sådant meddelande på denna webbplats. Meddelande anses lämnat vid mottagande av dig om det skickas med elektronisk eller vanlig post, eller omedelbart efter att det publicerats på denna webbplats.

Travelodge Hotell i Asien förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren och meddelanden under vilka innehållet och webbplatsen erbjuds.