Personvernet ditt er viktig for Travelodge Hotels Asia . Denne personvernerklæringen gir informasjon om personopplysningene som Travelodge Hotels Asia samler inn, og måtene Travelodge Hotels Asia bruker den personlige informasjonen på. Vi oppbevarer personopplysningene dine i samsvar med personopplysningsloven i Singapore ("loven") som gjelder for alle divisjoner og organisasjoner i Travelodge Hotels Asia (samlet "TLA") og Travelodge Hotels Asias merkevarestall (ytterligere detaljer om som er tilgjengelig på www.travelodgehotels.asia ). Vi overholder også lokale databeskyttelses- og personvernlover i vår virksomhet utenfor Singapore.

Innsamling av personlig informasjon

Hotell Travelodge Asia kan samle inn og bruke følgende typer personlig informasjon:

 • Kontaktinformasjon;
 • Kontoinformasjon;
 • Dine preferanser;
 • Dine spørsmål;
 • Dine forespørsler; og
 • Din tilbakemelding.

Vi samler inn personopplysningene dine gjennom:

 • Du registrerer deg for varsler eller nyhetsbrev;
 • Du besøker våre nettsider;
 • Du foretar en reservasjon eller bor i noen av våre eiendommer;
 • Du spiser i våre mat- og drikkesteder;
 • Du søker jobb hos oss;
 • Du som deltar i våre markedsførings- eller salgsfremmende arrangementer;
 • Du bruker våre produkter eller tjenester;
 • Du kontakter oss med dine spørsmål, forespørsler eller tilbakemeldinger;
 • Vår gjennomføring eller gjennomføring av transaksjoner;
 • Vår gjennomføring av markedsundersøkelser eller undersøkelser; og
 • Vår gjennomføring av intervjuer.

Bruk av din personlige informasjon

Travelodge Hotels Asia kan bruke din personlige informasjon til å:

 • Administrer reservasjonen din for opphold i noen av eiendommene våre eller servering i våre mat- og drikkesteder;
 • Send til deg kontoutskrifter og fakturaer;
 • Aktiver din tilgang til og bruk av nettsidetjenestene;
 • yte kundeservice;
 • Gjennomføre markedsundersøkelser og forbedre kundeservicen;
 • Samle inn betalinger fra deg;
 • Opprettholde investorrelasjoner; og
 • din markedskommunikasjon.

Sikring av din personlige informasjon

Hotell Travelodge Asia vil ta rimelige tekniske og organisatoriske forholdsregler for å forhindre tap, misbruk eller endring av din personlige informasjon. Vi vil kun bruke, avsløre og/eller overføre personopplysningene dine til de formålene du har blitt varslet om og samtykket til eller som er tillatt i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Hotell Travelodge Asia vil lagre all personlig informasjon du oppgir på sine sikre servere. Du vil imidlertid forstå at det ikke er opp til oss å perfekt sikre din personlige informasjon mot cyberangrep, som hacking, spionprogrammer og virus. Følgelig vil du ikke holde oss ansvarlige for uautorisert avsløring, tap eller ødeleggelse av din personlige informasjon som oppstår fra slike risikoer.

Loven krever også at vi ikke lagrer personopplysninger lenger enn nødvendig. Vi vil slutte å beholde din personlige informasjon når vi ikke lenger krever slik personlig informasjon for formålene vi opprinnelig varslet deg om eller for forretningsmessige eller juridiske behov.

Termination of Membership

Termination of Membership. Travelodge Hotels Asia may terminate at any time any Membership which does not comply with these Terms and Conditions, where it has reason to suspect any fraud, abuse, or dishonesty, or where it is necessary or reasonable to do so in order to comply or satisfy and law, regulation or court order.

Oppsigelse av medlem. Hvis et medlem velger å avslutte sitt medlemskap eller melde seg ut av Travelodge Cashback-programmet, kan de sende en forespørsel om permanent sletting av sine personlige opplysninger til hello@travelodgehotels.asia. Behandlingen av datasletting vil skje innen syv (7) virkedager fra datoen forespørselen er mottatt.

Effekter av oppsigelse. All oppsigelse av medlemskap utgjør en fullstendig tilbaketrekning fra programmet, oppsigelse av alle privilegier, fordeler og krav fra medlemmet (inkludert eventuelle påløpte Travelodge Cashback-kreditter) og slutten av ethvert forhold mellom Travelodge Hotels Asia og medlemmet under programmet.

Dele din personlige informasjon

Avhengig av produktet eller tjenesten det gjelder, kan personopplysninger avsløres eller overføres til:

 • Andre divisjoner eller organisasjoner innen TLA;
 • Våre joint venture / alliansepartnere;
 • Våre tjenesteleverandører og spesialistrådgivere/institusjoner som har fått kontrakt for å levere administrative, økonomiske, juridiske, regnskapsmessige, informasjonsteknologiske, forskning eller andre tjenester;
 • Andre forsikringsselskaper, kredittleverandører, domstoler, domstoler, rettshåndhevelsesbyråer, reguleringsmyndigheter og andre offentlige etater som avtalt eller autorisert ved lov;
 • Alle som er autorisert av en person, som spesifisert av den personen eller kontrakten.

Der personopplysninger avsløres eller overføres til organisasjoner utenfor TLA som håndterer eller innhenter personlig informasjon som tjenesteleverandører til TLA, krever vi at slike organisasjoner erkjenner konfidensialiteten til slik personlig informasjon, forplikter seg til å respektere ethvert individs rett til privatliv og overholde loven. og denne policyen og bruker slik personlig informasjon kun til våre formål og ellers følger våre rimelige instruksjoner med hensyn til denne informasjonen.

I tillegg, der personopplysninger overføres til utlandet og vi kan trenge å behandle eller håndtere personopplysningene dine utenfor Singapore, vil vi sørge for at slik overføring er i samsvar med loven og denne policyen eller er tillatt i henhold til gjeldende databeskyttelses- og personvernlover og forskrifter.