I huvudsak mer meningsfullt att arbeta på Travelodge Hotels Asia

Bygg en värld av stor gästfrihet med DIG! Bli en del av vår familj nu!

#WeAreTLA #ProudTLA

Vårt uppdrag

 1. Se till att våra gäster får en väsentligt bättre vistelse varje dag
 2. Skapa en känsla av tillhörighet på arbetsplatsen för alla
 3. Bemyndigande livslångt lärande för våra talanger
 4. Meningsfulla bidrag till människor och samhälle

Växer i huvudsak

på Travelodge Hotels Asia

Karriärtillväxt

Du förtjänar det allra bästa, och Travelodge Hotels Asia ger dig möjlighet att frodas i din passion. Vi kommer att stödja dig varje steg på vägen för att bredda din upplevelse och nå din fulla potential.

Mångfald

Travelodge Hotels Asia utvecklas kontinuerligt i vårt team med mer än 8 länder. Vi strävar efter att främja en mångsidig, inkluderande och välkomnande kultur för alla.

Erkännande

Att erkänna och fira varje milstolpe i ditt hårda arbete är en ära för Travelodge Hotels Asia. Utforska oändliga sätt vi skapar möjligheter för dig att växa, och alla stunder däremellan.

JOBBA MED OSS!

Ta in dina erfarenheter, din spänning och din iver att lära till vårt dynamiska team. Låt oss växa tillsammans och skapa det ljusaste leendet på våra gästers ansikten över hela Travelodge Hotels Asia.

På Travelodge Hotels Asia är vår passion människor. Inte bara våra gäster, utan även du! Vi vill att våra teammedlemmar ska känna sig bemyndigade att ge engagerande och personlig service till våra gäster 24/7, och det bästa sättet att göra det är genom att vara dig själv. Det är så vi skapar en fantastisk hotellupplevelse tillsammans på alla våra hotell i Asien.

“Det har varit en fantastisk upplevelse att arbeta på Travelodge Hotels Asia. Lika mycket som företaget lägger stor vikt vid sin gästupplevelse, säkerställer företaget också att deras anställda når sina individuella mål, både professionellt och personligt. Med stöd och erkännande från alla känner jag alltid en känsla av tillhörighet i Travelodge Hotels Asia!”

FÖRMÅN OCH BELONING

Travelodge Hotels Asia inser vikten av ditt välbefinnande med innovativa förmåner och förmåner för att möta dina professionella och personliga behov. Förvänta dig en hälsosam balans mellan arbete och privatliv och erkännande för ditt hårda arbete.

Anställd
Rabatt

Kollega
Erkännande

Internationell
Kultur

Hälsa & Välfärd
Förmånsfonder

Karriärsbana
och utbildning

Årlig
Lämna

SENASTE JOBB

Det finns för närvarande inga lediga tjänster.

Travelodge Honmachi Osaka

Position: Försäljningschef

Positionsbeskrivning:

Försäljningschefen är ansvarig för att utveckla/upprätthålla affärsmöjligheter genom aktiv direktförsäljning, marknadsföring, e-post eller andra former av kommunikation för att maximera intäktsmöjligheterna.

Han/hon kommer att identifiera förbättringsområden i övergripande försäljningsresultat och utveckla strategiska handlingsplaner för att optimera säljteamets prestanda och öka försäljningsintäkterna.

Dag till dag ansvar:

 • Identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter inom företag/resebranschen/fritid
 • Generera och maximera affärspotentialen för den utsedda portföljen genom dagliga säljsamtal, telefonsamtal, effektiv kontoservice, platsinspektion och underhållning
 • Förbered korrespondens till kunder och interna bokningsrapporter samt underhålla försäljningsfiler
 • Hantera och underhålla affärsrelationen med befintlig och ny kundkrets för att uppnå kundnöjdhet; säkerställa att externa och interna kunder är nöjda med våra tjänster
 • Delta och koordinera promotion och mässor eller något annat uppdrag
 • Analysera konkurrentens styrka och svaghet, och vet hur man säljer mot dem
 • Uppfylla månatliga intäkter och årliga intäktsmål fastställda av ledningen

Krav :

 • Diplomerad i hotell- eller turismledning eller ett relaterat område med erfarenhet
 • Minst 3-5 års erfarenhet av försäljning, gärna inom hotellverksamhet
 • Relevant erfarenhet av rumsförsäljning inom besöksnäringen med beprövad försäljningsrecord att föredra
 • Mognad, självgående, dynamisk, noggrann och resultatinriktad individ
 • Utmärkt interpersonell och kommunikationsförmåga med ett starkt nätverk föredra
 • Har en stark förhandlings- och presentationsförmåga
 • Effektivt tvåspråkig
 • Måste kunna och vilja resa utomlands
 • Sökande med mindre erfarenhet kommer att övervägas för en juniortjänst
 • Välvårdad och professionellt sinne
 • Kreativ och framgångsrik säljteknik
 • Kunna identifiera problem och problem på ett förebyggande sätt och lösa dem självständigt och kreativt

 

Arbetsplats : Kyoto, Japan

E-post: hr@travelodgehotels.asia

Travelodge Nagoya Sakae

Position: Försäljningschef

Positionsbeskrivning:

Försäljningschefen är ansvarig för att utveckla/upprätthålla affärsmöjligheter genom aktiv direktförsäljning, marknadsföring, e-post eller andra former av kommunikation för att maximera intäktsmöjligheterna.

Han/hon kommer att identifiera förbättringsområden i övergripande försäljningsresultat och utveckla strategiska handlingsplaner för att optimera säljteamets prestanda och öka försäljningsintäkterna.

Dag till dag ansvar:

 • Identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter inom företag/resebranschen/fritid
 • Generera och maximera affärspotentialen för den utsedda portföljen genom dagliga säljsamtal, telefonsamtal, effektiv kontoservice, platsinspektion och underhållning
 • Förbered korrespondens till kunder och interna bokningsrapporter samt underhålla försäljningsfiler
 • Hantera och underhålla affärsrelationen med befintlig och ny kundkrets för att uppnå kundnöjdhet; säkerställa att externa och interna kunder är nöjda med våra tjänster
 • Delta och koordinera promotion och mässor eller något annat uppdrag
 • Analysera konkurrentens styrka och svaghet, och vet hur man säljer mot dem
 • Uppfylla månatliga intäkter och årliga intäktsmål fastställda av ledningen

Krav :

 • Diplomerad i hotell- eller turismledning eller ett relaterat område med erfarenhet
 • Minst 3-5 års erfarenhet av försäljning, gärna inom hotellkapacitet
 • Relevant erfarenhet av rumsförsäljning inom besöksnäringen med beprövad försäljningsrecord att föredra
 • Mognad, självgående, dynamisk, noggrann och resultatinriktad individ
 • Utmärkt interpersonell och kommunikationsförmåga med ett starkt nätverk föredra
 • Har en stark förhandlings- och presentationsförmåga
 • Effektivt tvåspråkig
 • Måste kunna och vilja resa utomlands
 • Sökande med mindre erfarenhet kommer att övervägas för en juniortjänst
 • Välvårdad och professionellt sinne
 • Kreativ och framgångsrik säljteknik
 • Kunna identifiera problem och problem på ett förebyggande sätt och lösa dem självständigt och kreativt

 

Arbetsplats : Nagoya, Japan

E-post: hr@travelodgehotels.asia

Travelodge Sapporo Susukino

Position: Front Office Manager

Positionsbeskrivning:

Front Office Manager koordinerar med alla avdelningar för alla aspekter av den dagliga driften på hotellet.

Front Office Manager kommer att arbeta nära de andra avdelningarna för att ge exceptionell kundservice till alla kunder från incheckning till utcheckning.

Dag till dag ansvar:

 • Tränar, tvärtågar och omskolar all front office-personal.
 • Deltar i valet av front office-personal.
 • Schemalägger personalen på receptionen.
 • Övervakar arbetsbelastningen under skift
 • Utvärderar jobbet prestanda om varje front office-anställd
 • Håller nära kontakt med alla andra avdelningar för att ha en god förståelse för andra avdelningars operativa flöde, vilket säkerställer sömlösa gästupplevelser.
 • Upprätthåller huvudnyckelkontroll.
 • Verifierar att korrekt rumsstatusinformation upprätthålls och kommuniceras korrekt.
 • Löser gästproblem snabbt, effektivt och artigt.
 • IT-kunnig och kan kommunicera med systemleverantörer och lösa problem.
 • Uppföljningsarbetet ska vara oklanderligt
 • Öga för detaljer
 • Kunna utbilda teamet och tjänstgörande chefer
 • Kan hantera utredning, god rapportskrivningsförmåga och måste kunna beredskapsprotokoll.
 • En tänkare och kan improvisera tillvägagångssätt
 • Bra kommunikatör med front office-teamet
 • Mycket serviceinriktad
 • Upprätthåller all kontanthantering, checkinlösen och kreditpolicy.
 • Genomför regelbundet schemalagda möten med front office-personal.
 • Upprätthåller hotellets engagemang för gästfrihet.
 • Förbered resultatrapporter relaterade till front office.
 • Maximera rumsintäkter och beläggning genom att granska status dagligen. Analysera ränteavvikelser, övervaka kreditrapport och upprätthåll noggrann observation av det dagliga antalet hus. Övervaka försäljningsstatus för huset dagligen. Dvs blixtrapport, ersättning mm.
 • Övervaka gäster med hög balans och vidta lämpliga åtgärder.
 • Se till att alla hotellpolicyer och husregler implementeras.
 • Hantera alla aspekter av Front Office-datorsystemet, inklusive underhåll av programvara, rapportgenerering och analys och enkla konfigurationsändringar.
 • Förbered intäkts- och beläggningsprognoser.
 • Övervaka alla VIP:s speciella gäster och önskemål.
 • Underhåll erforderliga delar av alla front office och stationära tillbehör.
 • Granska dagliga kontorsarbete och aktivitetsrapporter som genereras av Night Audit.
 • Granska front office arbetsprocesser och gästfeedbackformulär dagligen.
 • Bli bekant med det lokala samhället och kända evenemang i stan. Lämpliga rekommendationer kan ges till gästerna för att förbättra deras vistelse på hotellet

Krav :

 • Diplomerad i hotell- eller turismledning eller ett relaterat område med erfarenhet
 • Minst 5 års erfarenhet av att arbeta i samma egenskap
 • Lagspelare som är organiserad och kan arbeta självständigt
 • Enastående kommunikations- och människors förmåga
 • Detaljorienterad och stark kundtjänstfärdighet
 • Kan motivera andra teammedlemmar
 • Mogen, ansvarsfull och tar ägarskap
 • Välvårdad och professionellt sinne
 • Kunna identifiera problem och problem på ett förebyggande sätt och lösa dem självständigt och kreativt
 • Noggrann med stor känsla för detaljer med bra uppföljning
 • Kunna ge ledarskap i att skapa en sammanhållen, kreativ, effektiv teammiljö

 

Arbetsplats : Sapporo, Japan

E-post: hr@travelodgehotels.asia

TLA Japan

Position: Cluster Finance Manager

Positionsbeskrivning:

Ekonomichefen kommer att leda ekonomifunktionen och kommer att vara med och bistå med eventuella regionala ekonomiprojekt. Han/hon kommer också att rapportera till Japans landschef och generaldirektör (GM).

Ekonomichefen kommer att vara GM:s affärspartner och kommer att tillhandahålla finansiell analys samt hjälpa till att övervaka och förbättra hotellets lönsamhet.

Dag till dag ansvar:

 • Leda månatliga ekonomiuppdateringsmöten med General Manager och HODs
 • Se till att korrekta finansiella rapporter och förvaltningsrapporter tillhandahålls i tid
 • Arbeta med generaldirektören och andra avdelningschefer för att tillhandahålla fullständiga och korrekta prognoser och budgetförslag inom hotellet
 • Övervaka och förbättra hotelldriftskostnader, lönsamhet och hantera affärsrisker
 • Säkerställ att balans- och bankavstämningar görs på månadsbasis
 • Hantering av kassaflöde och kredituppbörd
 • Kontakt med externa revisorer/skatteombud för revisions- och bolagsskattefrågor.
 • Navigera och använd hotellbokföringssystem
 • Säkerställa efterlevnad av företagets policyer och rutiner
 • Förberedande ekonomirelaterade uppgifter
 • Andra ad-hoc uppgifter som tilldelas

Krav :

 • Relevant utbildning inom redovisning, ACCA eller motsvarande
 • Dokumenterad arbetslivserfarenhet i liknande kapacitet eller roll inom besöksnäringen eller revisionsbyrå
 • Positiv arbetsinställning med vilja att lära
 • Förmåga att arbeta under press
 • God tidshantering och förmåga att prioritera
 • Uppmärksamhet på detaljer och god problemlösningsförmåga
 • Affärsnivå på japanska och engelska

 

Arbetsplats : Nagoya / Kyoto

E-post: hr@travelodgehotels.asia

Det finns för närvarande inga lediga tjänster.

Travelodge Chinatown Kuala Lumpur

Position: Hotell chef

Positionsbeskrivning:

Hotellchefen ansvarar för alla aspekter av den dagliga driften på hotellet och ger stöd till landschefen.

Leder och koordinerar hotellaktiviteter för att uppnå optimal effektivitet och ekonomi i verksamheten, och maximera full potential med ett balanserat fokus på hotellgäster, anställda och ägare och varumärkestillfredsställelse.

Dag till dag ansvar:

 • Utvärdera framgången för hotellaffärsstrategier för att informera framtida förbättringar av affärsplaner och kontinuerligt säkerställa att affärsplaner och åtgärder har en positiv inverkan på fastighetsprestanda
 • Upprätthålla proaktiv kommunikation genom att sätta och hantera förväntningar för att uppnå affärsresultat
 • Leda intäktsgenererande strategier för fastigheter; identifiera nya potentiella kunder, utveckla en skräddarsydd säljstrategi och aktivt söka efter potentiella kunder med säljteamet
 • Utveckla effektiva prissättningsstrategier för att balansera säsongsvariationer; ekonomi; kundsegment, fastighetsmål och kundnöjdhet; etablerad intäktsstrategi som stödjer hotellets positionering på marknaden och för att maximera avkastningen
 • Se till att fastigheten är väl underhållen genom att se till att rutinunderhåll utförs med omsorg
 • Se till att alla anställda behandlas rättvist och med respekt; kunna bygga relationer med anställda genom att främja en gynnsam arbetsmiljö med öppen kommunikation och umgås med alla anställda
 • Bygg en högpresterande kultur inom organisationen och leda teamet för att uppnå årliga mål inom resultatkorten och KPO:er
 • Säkerställa efterlevnad av relevant lagstiftning, brand, licensiering, anställning etc

Krav :

 • Examen från ett ackrediterat universitet i företagsekonomi, hotellledning, turism eller liknande huvudämne; 8 års arbetslivserfarenhet inom ledningsverksamhet, försäljning och marknadsföring, ekonomi och redovisning eller hotellrelaterat område
 • Minst 3 års erfarenhet som hotellchef eller generaldirektör i en hotellfastighet
 • Hotellupplevelse före öppningen välkomnas
 • Exceptionell ledarskapsförmåga med förmågan att främja en positiv, driven och gästfokuserad kultur över olika funktioner på ett hotell
 • Utmärkt personalledningsförmåga med passion för coaching samt utbildning och utveckling
 • Starkt ekonomi- och affärsmannaskap; målinriktad och resultatinriktad
 • Beprövad meritlista inom affärsutveckling med förmåga att upprätthålla viktiga affärsrelationer
 • Exceptionell organisatorisk och interpersonell kommunikationsförmåga
 • Skicklig inom Revenue Management och försäljnings- och marknadsföringsstrategier

 

Arbetsplats : Malaysia

E-post: hr@travelodgehotels.asia

Travelodge Chinatown Kuala Lumpur

Position: Försäljningschef

Positionsbeskrivning:

Försäljningschefen är ansvarig för att utveckla/upprätthålla affärsmöjligheter genom aktiv direktförsäljning, marknadsföring, e-post eller andra former av kommunikation för att maximera intäktsmöjligheterna.

Han/hon kommer att identifiera förbättringsområden i övergripande försäljningsresultat och utveckla strategiska handlingsplaner för att optimera säljteamets prestanda och öka försäljningsintäkterna.

Dag till dag ansvar:

 • Identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter inom företag/resebranschen/fritid
 • Generera och maximera affärspotentialen för den utsedda portföljen genom dagliga säljsamtal, telefonsamtal, effektiv kontoservice, platsinspektion och underhållning
 • Förbered korrespondens till kunder och interna bokningsrapporter samt underhålla försäljningsfiler
 • Hantera och underhålla affärsrelationen med befintlig och ny kundkrets för att uppnå kundnöjdhet; säkerställa att externa och interna kunder är nöjda med våra tjänster
 • Delta och koordinera promotion och mässor eller något annat uppdrag
 • Analysera konkurrentens styrka och svaghet, och vet hur man säljer mot dem
 • Uppfylla månatliga intäkter och årliga intäktsmål fastställda av ledningen

Krav :

 • Diplomerad i hotell- eller turismledning eller ett relaterat område med erfarenhet
 • Minst 3-5 års erfarenhet av försäljning, gärna inom hotellverksamhet
 • Relevant erfarenhet av rumsförsäljning inom besöksnäringen med beprövad försäljningsrecord att föredra
 • Mognad, självgående, dynamisk, noggrann och resultatinriktad individ
 • Utmärkt interpersonell och kommunikationsförmåga med ett starkt nätverk föredra
 • Har en stark förhandlings- och presentationsförmåga
 • Effektivt tvåspråkig
 • Måste kunna och vilja resa utomlands
 • Sökande med mindre erfarenhet kommer att övervägas för en juniortjänst
 • Välvårdad och professionellt sinne
 • Kreativ och framgångsrik säljteknik
 • Kunna identifiera problem och problem på ett förebyggande sätt och lösa dem självständigt och kreativt

 

Arbetsplats : Malaysia

E-post: hr@travelodgehotels.asia

Travelodge Hotels Asia Corporate

Position: Intäktsanalytiker

Positionsbeskrivning:

Intäktsanalytikern kommer att rapportera till VP, Revenue & Distribution, och kommer att arbeta med Revenue Management-teamet för att tillhandahålla analys- och supportfunktioner.

Den sittande operatören kommer att bistå teamet genom att ge support med rapporteringskrav, prognoser, systemunderhåll och kräver en hög grad av uppmärksamhet på detaljer och förmåga att multitaska.

Dag till dag ansvar:

 • Kommer att arbeta nära med VP, Revenue & Distribution
 • Hjälpa till med effektiv insamling av information och analys
 • Utför djupgående analyser när och när det behövs för att identifiera möjligheter inom verksamheten
 • Leverera effektiv regelbunden rapportering till intressenter så att beslut kan fattas snabbt baserat på korrekt information
 • Hantera interna och externa systemresurser för effektiv och korrekt datainsamling
 • Identifiera, hantera och samordna med externa informationsleverantörer för att få insikter i vår konkurrensutsatta miljö och marknader
 • Stöd de dagliga affärskraven för både affärsanalys och driftprestanda
 • Assistera med analytiska projekt för att stödja gruppinitiativ
 • Assistera team i datakollationer som kommer att identifiera möjligheter och risker inom specifik marknad
 • Hantera aktiviteter inom området Affärsanalys och säkerställa att aktiviteter bidrar till funktionens övergripande framgång
 • Utveckla och underhålla informationssystem för att tillhandahålla korrekt, relevant och uppdaterad information
 • Leverera effektiv affärsanalys och intelligens till ledningsgruppen, området, regionerna och hotellen för att utveckla förståelse för affärstrender och utveckla lämpliga initiativ
 • Implementera analytiska processer för att övervaka prissättning och fastställa förändringar för att öka prestanda
 • Spåra effekterna av aktiviteter och kommunicerar med försäljnings-, marknadsförings-, e-handels- och distributionsteamen för att driva framtida aktivitet
 • Etablera, förbättra och upprätthålla produktiva, kvalitativa arbetsrelationer med interna och externa kunder
 • Ta kontakt med globala kollegor för att förstå krav och affärsbehov från intäkts-/affärsanalysfunktionen samt för att säkerställa bästa praxisdelning
 • Arbeta med intäktsteamet för att underhålla hastighets- och systemkonfigurationer i olika applikationer
 • Assistera med andra projekt som efterfrågas och tilldelas från VP, Revenue & Distribution och avdelningschefer.

Krav :

Diplom eller kandidatexamen att föredra i Business Analytics, Hospitality, Business Administration, Finance eller Economics

Systemkunskaper i MS Office (särskilt Excel), Budget Planning Tool (Adaptive Insight), Business Analytics Tools (Power BI/ Yellowfin/ Tableau) och gärna i fastighetsförvaltningssystem (Oasis/Opera), intäktshanteringssystem (IdeaS) och industrirelaterat rapporterar.

Relevant erfarenhet (1 år eller mer) analytisk erfarenhet inom intäktshantering, datahantering, bokningar eller front office-verksamhet i besöksnäringen.

Självständig, proaktiv och resultatinriktad individ

Lagspelare med utmärkt interpersonell och kommunikationsförmåga

Diskretion och sekretess gällande känslig information

Förmåga att arbeta väl under press och effektivt hantera flera och samtidiga uppgifter

Förmåga att samarbeta med ett team och agera på ett objektivt sätt för att lösa problem

Stark projekt-/tidsledning och organisatorisk förmåga

Kan snabbt lära sig nya program vid behov

 

Arbetsplats : Singapore

E-post: hr@travelodgehotels.asia

Det finns för närvarande inga lediga tjänster.