Gizliliğiniz Travelodge Hotels Asia için önemlidir. Bu gizlilik bildirimi , Travelodge Hotels Asia'nın topladığı kişisel bilgiler ve Travelodge Hotels Asia'nın bu kişisel bilgileri kullanma biçimleri hakkında bilgi sağlar. Kişisel verilerinizi , Travelodge Hotels Asia'daki (topluca "TLA") ve Travelodge Hotels Asia'nın istikrarlı markalarındaki tüm bölümler ve kuruluşlar için geçerli olan Singapur'daki Kişisel Verileri Koruma Yasasına ("Yasa") uygun olarak tutuyoruz (daha fazla ayrıntı www.travelodgehotels.asia adresinde mevcuttur). Singapur dışındaki operasyonlarımızda da yerel veri koruma ve gizlilik yasalarına uyarız.

Kişisel bilgi toplama

Travelodge Otelleri Asya aşağıdaki türde kişisel bilgileri toplayabilir ve kullanabilir:

 • İletişim detayları;
 • Hesap Bilgileri;
 • Tercihleriniz;
 • Sorularınız;
 • istekleriniz; ve
 • Görüşleriniz.

Kişisel bilgilerinizi şu yollarla topluyoruz:

 • Uyarılar veya haber bültenleri için kaydolduğunuzda;
 • Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde;
 • Bir rezervasyon yaptığınızda veya herhangi bir mülkümüzde konakladığınızda;
 • Yeme içme mekanlarımızda yemeklerinizi;
 • Bizimle iş başvurusunda bulunuyorsunuz;
 • Pazarlama veya tanıtım etkinliklerimize katıldığınız;
 • Ürünlerimizi veya hizmetlerimizi kullandığınızda;
 • Sorularınız, istekleriniz veya geri bildiriminiz için bizimle iletişime geçmeniz;
 • İşlemleri gerçekleştirmemiz veya tamamlamamız;
 • Pazar araştırması veya anketleri yürütmemiz; ve
 • Röportaj yapmamız.

Kişisel bilgilerinizi kullanma

Travelodge Hotels Asia, kişisel bilgilerinizi şu amaçlarla kullanabilir:

 • Tesislerimizden herhangi birinde konaklamak veya yiyecek ve içecek mekanlarımızda yemek yemek için rezervasyonunuzu yönetin;
 • Size beyanlar ve faturalar gönderin;
 • Web sitesi hizmetlerine erişiminizi ve kullanımınızı etkinleştirin;
 • Müşteri hizmeti sağlamak;
 • Pazar araştırması yapın ve müşteri hizmetlerini iyileştirin;
 • Sizden ödeme toplayın;
 • Yatırımcı ilişkilerini sürdürmek; ve
 • sen pazarlama iletişimi.

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak

Travelodge Otelleri Asya kişisel bilgilerinizin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını veya değiştirilmesini önlemek için makul teknik ve organizasyonel önlemleri alacaktır. Kişisel bilgilerinizi yalnızca bilgilendirildiğiniz ve muvafakat ettiğiniz veya yürürlükteki yasa ve yönetmelikler kapsamında izin verilen amaçlar için kullanacağız, ifşa edeceğiz ve/veya aktaracağız.

Travelodge Otelleri Asya verdiğiniz tüm kişisel bilgileri güvenli sunucularında saklayacaktır. Ancak, kişisel bilgilerinizi bilgisayar korsanlığı, casus yazılım ve virüsler gibi siber saldırılara karşı mükemmel bir şekilde korumamızın bizim için olmadığını takdir edeceksiniz. Buna göre, kişisel bilgilerinizin bu tür risklerden kaynaklanan yetkisiz ifşası, kaybı veya imhasından bizi sorumlu tutmayacaksınız.

Yasa ayrıca kişisel bilgileri gerekenden daha uzun süre saklamamamızı da gerektirir. Size ilk başta bildirdiğimiz amaçlarla veya herhangi bir ticari veya yasal ihtiyaç için bu tür kişisel bilgilere artık ihtiyacımız olmadığında, kişisel bilgilerinizi saklamayı durduracağız.

Termination of Membership

Termination of Membership. Travelodge Hotels Asia may terminate at any time any Membership which does not comply with these Terms and Conditions, where it has reason to suspect any fraud, abuse, or dishonesty, or where it is necessary or reasonable to do so in order to comply or satisfy and law, regulation or court order.

Üye Tarafından Fesih. Bir üye üyeliğini sonlandırmayı veya Travelodge Cashback programından çıkmayı seçerse, kişisel bilgilerinin kalıcı olarak silinmesi için hello@travelodgehotels.asia'ye talep gönderebilir. Veri silme işlemi, talebin alındığı tarihten itibaren yedi (7) iş günü içinde gerçekleştirilecektir.

Feshin Etkileri. Üyeliğin her türlü feshi, Programdan tamamen çekilme, Üyenin tüm ayrıcalıklarının, menfaatlerinin ve taleplerinin (birikmiş Travelodge Cashback Kredileri dahil) feshedilmesi ve Program kapsamında Travelodge Hotels Asia ile Üye arasındaki her türlü ilişkinin sona ermesi anlamına gelir.

Kişisel bilgilerinizi paylaşma

İlgili ürün veya hizmete bağlı olarak, kişisel veriler aşağıdakilere ifşa edilebilir veya aktarılabilir:

 • TLA içindeki diğer bölümler veya kuruluşlar;
 • Ortak girişim / ittifak ortaklarımız;
 • İdari, mali, hukuki, muhasebe, bilgi teknolojisi, araştırma veya diğer hizmetleri sağlamak üzere sözleşme yapılan hizmet sağlayıcılarımız ve uzman danışmanlarımız/kurumlarımız;
 • Kanunen mutabık kalınan veya yetkilendirilen diğer sigortacılar, kredi sağlayıcılar, mahkemeler, mahkemeler, kanun uygulayıcı kurumlar, düzenleyici makamlar ve diğer devlet kurumları;
 • Bir kişi tarafından yetkilendirilen, o kişi veya sözleşmede belirtilen herkes.

Kişisel bilgilerin, TLA'nın hizmet sağlayıcıları olarak kişisel bilgileri işleyen veya elde eden TLA dışındaki kuruluşlara ifşa edilmesi veya aktarılması durumunda, bu tür kuruluşların bu tür kişisel bilgilerin gizliliğini kabul etmelerini, herhangi bir bireyin mahremiyet hakkına saygı göstermeyi taahhüt etmelerini ve Kanuna uymalarını şart koşarız. ve bu Politika ve bu tür kişisel bilgileri yalnızca kendi amaçlarımız için kullanın ve bu bilgilerle ilgili olarak makul talimatlarımızı izleyin.

Ayrıca, kişisel bilgilerin yurt dışına aktarıldığı ve kişisel bilgilerinizi Singapur dışında işlememiz veya bunlarla ilgilenmemiz gerekebileceği durumlarda, bu aktarımın Yasa ve bu Politika ile uyumlu olmasını veya geçerli veri koruma ve gizlilik yasaları kapsamında izin verilmesini sağlayacağız ve düzenlemeler.