Το απόρρητό σας είναι σημαντικό για την Travelodge Hotels Asia . Αυτή η δήλωση απορρήτου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει η Travelodge Hotels Asia και τους τρόπους με τους οποίους η Travelodge Hotels Asia χρησιμοποιεί αυτές τις προσωπικές πληροφορίες. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συμμόρφωση με τον Νόμο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στη Σιγκαπούρη (ο «Νόμος») που ισχύει για όλα τα τμήματα και τους οργανισμούς στην Travelodge Hotels Asia (συλλογικά, «TLA») και στο σταθερό εμπορικό σήμα της Travelodge Hotels Asia (περισσότερες λεπτομέρειες τα οποία είναι διαθέσιμα στο www.travelodgehotels.asia ). Συμμορφωνόμαστε επίσης με τους τοπικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων και απορρήτου στις δραστηριότητές μας από τη Σιγκαπούρη.

Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Travelodge Ξενοδοχεία Ασία μπορεί να συλλέγει και να χρησιμοποιεί τα ακόλουθα είδη προσωπικών πληροφοριών:

 • Στοιχεία επικοινωνίας;
 • Πληροφορίες λογαριασμού;
 • Οι προτιμήσεις σας.
 • Τα ερωτήματά σας.
 • Τα αιτήματά σας. και
 • Τα σχόλιά σας.

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μέσω:

 • Εγγραφείτε για ειδοποιήσεις ή ενημερωτικά δελτία.
 • Επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας.
 • Κάνετε κράτηση ή μένετε σε οποιοδήποτε από τα ακίνητά μας.
 • Γευματίζετε στα καταστήματα τροφίμων και ποτών μας.
 • Κάνετε αίτηση για δουλειά μαζί μας.
 • Συμμετέχετε στις εκδηλώσεις μάρκετινγκ ή προώθησης.
 • Χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.
 • Επικοινωνείτε μαζί μας με τα ερωτήματα, τα αιτήματα ή τα σχόλιά σας.
 • Η διεξαγωγή ή η ολοκλήρωση των συναλλαγών μας.
 • Η διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή ερευνών. και
 • Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων μας.

Χρησιμοποιώντας τα προσωπικά σας στοιχεία

Η Travelodge Hotels Asia μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για:

 • Διαχειριστείτε την κράτησή σας για διαμονή σε οποιοδήποτε από τα καταλύματά μας ή για φαγητό στα καταστήματα τροφίμων και ποτών μας.
 • Να σας αποστέλλουν καταστάσεις και τιμολόγια.
 • Ενεργοποιήστε την πρόσβασή σας και τη χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου.
 • Παροχή εξυπηρέτησης πελατών.
 • Διεξαγωγή έρευνας αγοράς και βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών.
 • Είσπραξη πληρωμών από εσάς.
 • Διατήρηση επενδυτικών σχέσεων. και
 • επικοινωνίες μάρκετινγκ.

Διασφάλιση των προσωπικών σας στοιχείων

Travelodge Ξενοδοχεία Ασία θα λάβει εύλογες τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις για να αποτρέψει την απώλεια, την κακή χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών σας στοιχείων. Θα χρησιμοποιήσουμε, θα αποκαλύψουμε και/ή θα μεταφέρουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχετε ειδοποιηθεί και συναινέσετε ή για τους οποίους επιτρέπονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Travelodge Ξενοδοχεία Ασία θα αποθηκεύσει όλες τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε στους ασφαλείς διακομιστές της. Ωστόσο, θα εκτιμήσετε ότι δεν εναπόκειται σε εμάς να προστατεύουμε τέλεια τα προσωπικά σας στοιχεία από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, όπως πειρατεία, λογισμικό υποκλοπής spyware και ιούς. Ως εκ τούτου, δεν θα μας θεωρήσετε υπεύθυνους για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη, απώλεια ή καταστροφή των προσωπικών σας πληροφοριών που προκύπτουν από τέτοιους κινδύνους.

Ο Νόμος απαιτεί επίσης να μην αποθηκεύουμε προσωπικές πληροφορίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το απαραίτητο. Θα πάψουμε να διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες όταν δεν απαιτούμε πλέον τέτοιες προσωπικές πληροφορίες για τους σκοπούς για τους οποίους σας ειδοποιήσαμε αρχικά ή για οποιεσδήποτε επιχειρηματικές ή νομικές ανάγκες.

Termination of Membership

Termination of Membership. Travelodge Hotels Asia may terminate at any time any Membership which does not comply with these Terms and Conditions, where it has reason to suspect any fraud, abuse, or dishonesty, or where it is necessary or reasonable to do so in order to comply or satisfy and law, regulation or court order.

Καταγγελία από Μέλος. Εάν ένα μέλος επιλέξει να τερματίσει τη συνδρομή του ή να εξαιρεθεί από το πρόγραμμα Travelodge Cashback, μπορεί να στείλει αίτημα για οριστική διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων στο hello@travelodgehotels.asia. Η επεξεργασία της διαγραφής δεδομένων θα γίνει εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.

Επιπτώσεις τερματισμού. Κάθε τερματισμός συνδρομής συνιστά πλήρη απόσυρση από το Πρόγραμμα, τερματισμό όλων των προνομίων, πλεονεκτημάτων και αξιώσεων από το Μέλος (συμπεριλαμβανομένων τυχόν συσσωρευμένων πιστώσεων Travelodge Cashback) και τερματισμό οποιασδήποτε σχέσης μεταξύ της Travelodge Hotels Asia και του Μέλους στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Κοινή χρήση των προσωπικών σας στοιχείων

Ανάλογα με το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να αποκαλυφθούν ή να μεταφερθούν σε:

 • Άλλα τμήματα ή οργανώσεις εντός του TLA.
 • Η κοινοπραξία / οι εταίροι συμμαχίας μας.
 • Οι πάροχοι υπηρεσιών μας και οι ειδικοί σύμβουλοι / ιδρύματα που έχουν συνάψει σύμβαση για την παροχή διοικητικών, οικονομικών, νομικών, λογιστικών, τεχνολογίας πληροφοριών, έρευνας ή άλλες υπηρεσίες.
 • Άλλοι ασφαλιστές, πάροχοι πιστώσεων, δικαστήρια, δικαστήρια, υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ρυθμιστικές αρχές και άλλες κρατικές υπηρεσίες όπως έχει συμφωνηθεί ή εξουσιοδοτηθεί από το νόμο·
 • Οποιοσδήποτε εξουσιοδοτείται από ένα άτομο, όπως ορίζεται από αυτό το άτομο ή τη σύμβαση.

Όταν αποκαλύπτονται ή μεταβιβάζονται προσωπικές πληροφορίες σε οργανισμούς εκτός της TLA, οι οποίοι χειρίζονται ή λαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες ως πάροχοι υπηρεσιών στην TLA, απαιτούμε από αυτούς τους οργανισμούς να αναγνωρίσουν την εμπιστευτικότητα αυτών των προσωπικών πληροφοριών, να δεσμευτούν να σέβονται το δικαίωμα οποιουδήποτε ατόμου στο απόρρητο και να συμμορφώνονται με τον Νόμο και την παρούσα Πολιτική και χρησιμοποιήστε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς μας και διαφορετικά ακολουθήστε τις εύλογες οδηγίες μας σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες.

Επιπλέον, όταν οι προσωπικές πληροφορίες μεταφέρονται στο εξωτερικό και μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούμε ή να χειριστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες εκτός Σιγκαπούρης, θα διασφαλίσουμε ότι η μεταφορά αυτή είναι σύμφωνη με τον Νόμο και την παρούσα Πολιτική ή επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων και απορρήτου και Κανονισμοί.