Az Ön adatainak védelme fontos a Travelodge Hotels Asia számára. Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt a Travelodge Hotels Asia által gyűjtött személyes adatokról, valamint arról, hogy a Travelodge Hotels Asia milyen módon használja fel ezeket a személyes adatokat. Személyes adatait a szingapúri személyes adatok védelméről szóló törvénynek (a továbbiakban: törvény) megfelelően kezeljük, amely a Travelodge Hotels Asia (együttesen: „TLA”) és a Travelodge Hotels Asia márkatartójának minden részlegére és szervezetére vonatkozik (további részletek a amelyek a www.travelodgehotels.asia oldalon érhetők el). Szingapúrból származó tevékenységeink során betartjuk a helyi adatvédelmi és adatvédelmi törvényeket is.

Személyes adatok gyűjtése

Travelodge Szállodák Ázsiában a következő típusú személyes adatokat gyűjtheti és használhatja fel:

 • Elérhetőségeit;
 • Számla információ;
 • Az Ön preferenciái;
 • Az Ön kérdései;
 • Az Ön kérései; és
 • Az Ön visszajelzése.

Személyes adatait a következő módon gyűjtjük:

 • Ön feliratkozik figyelmeztetésekre vagy hírlevelekre;
 • Ön meglátogatja weboldalainkat;
 • Ön foglal helyet vagy tartózkodik valamelyik ingatlanunkban;
 • Étel és ital üzleteinkben étkezik;
 • Ön jelentkezik nálunk;
 • Ön részt vesz marketing vagy promóciós rendezvényeinken;
 • Ön használja termékeinket vagy szolgáltatásainkat;
 • Ön felveszi velünk a kapcsolatot kérdéseivel, kéréseivel vagy visszajelzéseivel;
 • tranzakciók lebonyolítása vagy lebonyolítása;
 • Piackutatások vagy felmérések végzése; és
 • Interjúk lebonyolítása.

Személyes adatainak felhasználása

A Travelodge Hotels Asia felhasználhatja személyes adatait a következőkre:

 • Kezelje szállásfoglalását bármely ingatlanunkban, vagy étkezési lehetőséget étel- és italüzleteinkben;
 • Kivonatokat és számlákat küldeni Önnek;
 • Engedélyezze a webhely szolgáltatásaihoz való hozzáférést és azok használatát;
 • Ügyfélszolgálatot nyújt;
 • Piackutatás készítése és az ügyfélszolgálat javítása;
 • Gyűjtse be Öntől a kifizetéseket;
 • Befektetői kapcsolatok fenntartása; és
 • Ön marketingkommunikáció.

Személyes adatainak védelme

Travelodge Szállodák Ázsiában megteszi az ésszerű technikai és szervezési óvintézkedéseket, hogy megakadályozza az Ön személyes adatainak elvesztését, visszaélést vagy megváltoztatását. Személyes adatait csak olyan célokra használjuk fel, adjuk nyilvánosságra és/vagy továbbítjuk, amelyekre Önt értesítették, és amelyekhez hozzájárult, vagy amelyeket a vonatkozó törvények és rendelkezések megengednek.

Travelodge Szállodák Ázsiában az Ön által megadott összes személyes adatot biztonságos szerverein tárolja. Értékelni fogja azonban, hogy nem a mi feladatunk az Ön személyes adatainak tökéletes védelme a számítógépes támadásokkal, például hackeléssel, kémprogramokkal és vírusokkal szemben. Ennek megfelelően Ön nem von minket felelősségre személyes adatainak az ilyen kockázatokból eredő jogosulatlan nyilvánosságra hozataláért, elvesztéséért vagy megsemmisüléséért.

A törvény azt is megköveteli, hogy a szükségesnél tovább ne tároljunk személyes adatokat. A továbbiakban nem őrizzük meg személyes adatait, ha már nincs szükségünk ezekre a személyes adatokra az eredetileg értesített célokra, illetve üzleti vagy jogi igények kielégítésére.

Termination of Membership

Termination of Membership. Travelodge Hotels Asia may terminate at any time any Membership which does not comply with these Terms and Conditions, where it has reason to suspect any fraud, abuse, or dishonesty, or where it is necessary or reasonable to do so in order to comply or satisfy and law, regulation or court order.

Tag általi felmondás. Ha egy tag úgy dönt, hogy megszünteti tagságát vagy kilép az Travelodge Cashback programból, kérheti személyes adatainak végleges törlését az hello@travelodgehotels.asia-nek. Az adattörlés feldolgozása a kérelem beérkezésétől számított hét (7) munkanapon belül megtörténik.

A felmondás hatásai. Minden tagság megszűnése a Programból való teljes kilépést, a Tag általi összes kiváltság, előny és követelés (beleértve az összes felhalmozott Travelodge Cashback kreditet) megszűnését, valamint a Travelodge Hotels Asia és a Tag közötti, a Program keretében fennálló kapcsolatának megszűnését jelenti.

Személyes adatainak megosztása

Az érintett terméktől vagy szolgáltatástól függően a személyes adatok átadhatók vagy továbbíthatók:

 • Egyéb részlegek vagy szervezetek a TLA-n belül;
 • Vegyes vállalatunk / szövetségi partnereink;
 • Szolgáltatóink és szaktanácsadóink/intézményeink, akik adminisztratív, pénzügyi, jogi, számviteli, informatikai, kutatási vagy egyéb szolgáltatások nyújtására szerzõdtek;
 • Egyéb biztosítók, hitelszolgáltatók, bíróságok, törvényszékek, bűnüldöző szervek, szabályozó hatóságok és egyéb kormányzati szervek, a törvényben meghatározott vagy felhatalmazás szerint;
 • Bárki, aki egy magánszemély által meghatalmazott, az adott személy vagy a szerződésben meghatározottak szerint.

Ha a személyes adatokat a TLA-n kívüli szervezeteknek adják át vagy adják át, amelyek személyes adatokat kezelnek vagy szereznek meg a TLA szolgáltatóiként, megköveteljük az ilyen szervezetektől, hogy ismerjék el az ilyen személyes adatok titkosságát, vállalják, hogy tiszteletben tartják minden egyén magánélethez való jogát, és betartják a törvényt. és a jelen Szabályzatban foglaltakat, és ezeket a személyes adatokat csak a saját céljainkra használja fel, és egyébként kövesse ésszerű utasításainkat ezen információkkal kapcsolatban.

Ezen túlmenően, ha a személyes adatokat külföldre továbbítják, és előfordulhat, hogy személyes adatait Szingapúron kívül kell feldolgoznunk vagy kezelnünk, akkor biztosítjuk, hogy az ilyen továbbítás összhangban legyen a törvénnyel és a jelen szabályzattal, vagy a vonatkozó adatvédelmi és adatvédelmi törvények szerint megengedett. előírások.