1. Introduksjon

Vennligst les disse standardvilkårene og betingelsene for nettstedet (disse "vilkårene" for disse "standardvilkårene for nettstedet") som finnes her på denne nettsiden nøye før du bruker www.travelodgehotels.asia Nettstedet (her nedenfor som dette "nettstedet") som drives av Travelodge Hotels Asia. Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du uttrykkelig alle vilkår og betingelser som finnes her i sin helhet. Du må ikke bruke dette nettstedet hvis du har innvendinger mot noen av disse standardvilkårene og betingelsene for nettstedet.

2. Avtale for bruk

Dette nettstedet er ikke for bruk av mindreårige (definert som de som er under 18 år), og du garanterer at du har juridisk myndighet til å inngå denne avtalen og bruke denne nettsiden i samsvar med alle vilkår og betingelser her. Du godtar å være økonomisk ansvarlig for all din bruk av dette nettstedet (så vel som for bruk av kontoen din av andre, inkludert, men ikke begrenset til, mindreårige som bor sammen med deg). Du samtykker i å overvåke all bruk av mindreårige av dette nettstedet under ditt navn eller din konto.

Du godtar at reservasjonsfasilitetene på denne nettsiden kun skal brukes til å foreta legitime reservasjoner eller kjøp for deg eller for en annen person som du er lovlig autorisert til å handle for. Du forstår at overbruk eller misbruk av reservasjonsfasilitetene på denne nettsiden kan føre til at du blir nektet tilgang til slike fasiliteter.

For alle reservasjoner eller andre tjenester som avgifter kan belastes for, godtar du å overholde kjøpsvilkårene som er pålagt, inkludert, men ikke begrenset til, betaling av alle beløp ved forfall og overholdelse av alle regler og begrensninger angående tilgjengelighet av priser , produkter eller tjenester. Du skal være fullstendig ansvarlig for alle avgifter, avgifter, avgifter, skatter og vurderinger som oppstår ved bruk av dette nettstedet.

3. Valutakonvertering

Valutakurser er basert på offentlig tilgjengelige kilder og bør kun brukes som retningslinjer. Romprisene er garantert kun i hotellets lokale valuta. Valutakurser oppdateres ikke hver dag. Valutainformasjonen som leveres av dette nettstedet antas å være nøyaktig, men Travelodge Hotels Asia og/eller dets datterselskaper og tilknyttede selskaper garanterer eller garanterer ikke slik nøyaktighet.

4. Immaterielle rettigheter

Annet enn innholdet du eier, som du kanskje har valgt å inkludere på denne nettsiden, under disse vilkårene og betingelsene, Travelodge Hotels Asia og/eller dets lisensgivere eier alle rettigheter til den immaterielle eiendommen og materialet på denne nettsiden, og alle slike rettigheter er forbeholdt.

Du gis en begrenset lisens, underlagt begrensningene gitt i disse vilkårene og betingelsene, for å se materialet på denne nettsiden. Ingen materialer kan reproduseres, distribueres, legges ut, vises, lastes opp eller overføres, med mindre det er uttrykkelig tillatt her av Hotell Travelodge Asia. Du kan ikke fjerne noen merknader om opphavsrett, varemerke eller eiendomsrett fra materialet; eller bruk materialet på denne nettsiden med unntak av det som er tillatt i denne avtalen.

5. Merknader om opphavsrett og varemerker

Alt innhold på denne nettsiden er opphavsrettsbeskyttet eiendom til Travelodge Hotels Asia, eller deres datterselskaper, tilknyttede selskaper eller en Hotell Travelodge Asia lisensgiver, som aktuelt. Alt innhold på denne nettsiden er beskyttet av Singapore og internasjonale lover om opphavsrett.

6. Begrensninger

Du er uttrykkelig begrenset fra alt av følgende:

Kopiere, vise, endre, reprodusere eller på annen måte overføre noe av materialet til en tredjepart uten skriftlig forhåndstillatelse fra Hotell Travelodge Asia;

forstyrre eller forstyrre nettverk koblet til nettstedet;

Bruke eller forsøke å bruke en enhet, programvare eller rutine som forstyrrer den riktige funksjonen til nettstedet, eller transaksjoner som tilbys gjennom nettstedet;

Overføring av filer, data eller annet materiale som inneholder datavirus, ødelagte data eller andre instruksjoner eller design som vil slette data eller programmering eller føre til at nettstedet eller utstyr eller system blir ubrukelig eller ute av stand til å brukes på den fullstendige måten det var for designet;

Levere kommunikasjon til eller gjennom nettstedet som bryter med lokal, statlig, føderal eller internasjonal lov;

Levere kommunikasjon til eller gjennom nettstedet som inneholder ærekrenkende, injurierende, fornærmende eller uanstendig materiale; eller

Levere kommunikasjon til eller gjennom nettstedet som vil krenke rettighetene til en tredjepart.

7. Retningslinjer for opphavsrett

Hotell Travelodge Asia respekterer andres opphavsrett og har vedtatt og implementert en policy som sørger for:

Fjerning av innhold fra nettstedet under passende omstendigheter; og

Suspensjon eller oppsigelse av kontoeiere eller abonnenter som gjentatte ganger krenker andres opphavsrettigheter.

Meldinger om påståtte krenkelser skal rettes til Hotell Travelodge Asia følgende:

Travelodge Hotels (Asia) Pte Ltd

Temasek Boulevard 6, #23-01, Suntec Tower Four, Singapore 038986

Singapore 079903

E-post: hello@travelodgehotels.asia

Parter som sender inn innhold til nettstedet bør være klar over det Hotell Travelodge Asia forbeholder seg retten til å suspendere eller avslutte deres abonnementer eller kontoer i tilfelle det Hotell Travelodge Asia fastslår, etter eget skjønn, at de har engasjert seg i gjentatte handlinger for brudd på opphavsretten.

8. Konfidensialitet av materialer

Materialet er strengt konfidensiell og proprietær informasjon fra Travelodge Hotels Asia og/eller dets lisensgivere, som aktuelt.

9. Koblede nettsteder

Dette nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder. Hotell Travelodge Asia gir slike lenker utelukkende som en bekvemmelighet for deg og kun for informasjonsformål. Inkluderingen av disse lenkene indikerer på ingen måte Travelodge Hotell Asia's godkjenning, støtte eller godkjenning av innhold, reklame, produkter, tjenester, retningslinjer eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike nettsteder. Hvis du bestemmer deg for å gå inn på andre nettsteder, gjør du det på egen risiko. Andre nettsteder kan inneholde lenker til nettstedet. Inkluderingen av slike lenker indikerer ikke den andre nettsidens godkjenning, støtte eller godkjenning av innholdet, reklame, produkter, tjenester, retningslinjer eller annet materiale på eller tilgjengelig fra nettstedet.

10. Personvern

Din bruk av denne nettsiden er underlagt Travelodge Hotels Asia Personvernerklæring. Vennligst klikk her for vår personvernerklæring.

11. Ansvarsbegrensning

Under ingen omstendigheter skal Travelodge Hotels Asia, og heller ikke noen av dets interessenter og ansatte, være ansvarlige overfor deg for noe som oppstår fra eller på noen måte er forbundet med bruken av dette nettstedet, enten det er i en kontraktshandling eller erstatningsrett, som oppstår som følge av bruken eller ytelsen til nettstedet eller materialene, eller ytelsen eller manglende ytelse av Hotell Travelodge Asia eller tredjepartsleverandører av produkter eller tjenester relatert til dette nettstedet.

12. Beskjeder

Alle meldinger og annen kommunikasjon som tillates eller kreves av bestemmelsene i denne avtalen, kan gis via elektronisk eller vanlig post eller, hvis Travelodge Hotels Asia, ved å legge ut en slik melding på denne nettsiden. Varsel anses som gitt ved mottak av deg hvis det sendes med elektronisk eller vanlig post, eller umiddelbart etter innlegg på denne nettsiden.

Hotell Travelodge Asia forbeholder seg retten til å endre vilkårene, betingelsene og merknadene som innholdet og nettstedet tilbys under når som helst.