1. Εισαγωγή

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Τυπικούς Όρους και Προϋποθέσεις του ιστότοπου (αυτούς τους «Όρους» αυτών των «Τυποποιημένων Όρων και Προϋποθέσεων ιστότοπου») που περιέχονται εδώ σε αυτήν την ιστοσελίδα προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το www.travelodgehotels.asia Ιστότοπος (εδώ παρακάτω ως "Ιστότοπος") που λειτουργεί από την Travelodge Hotels Asia. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστότοπο, αποδέχεστε ρητά όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν πλήρως. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο, εάν έχετε αντίρρηση σε οποιονδήποτε από αυτούς τους Τυπικούς Όρους και Προϋποθέσεις του ιστότοπου.

2. Συμφωνία χρήσης

Αυτός ο ιστότοπος δεν προορίζεται για χρήση από ανηλίκους (που ορίζονται ως άτομα κάτω των 18 ετών) και εγγυάστε ότι διαθέτετε τη νομική εξουσία να συνάψετε αυτήν τη συμφωνία και να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο σύμφωνα με όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις του παρόντος. Συμφωνείτε να είστε οικονομικά υπεύθυνοι για όλη τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας (καθώς και για τη χρήση του λογαριασμού σας από άλλους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ανηλίκων που ζουν μαζί σας). Συμφωνείτε να επιβλέπετε κάθε χρήση από ανηλίκους αυτού του ιστότοπου με το όνομα ή τον λογαριασμό σας.

Συμφωνείτε ότι οι εγκαταστάσεις κρατήσεων αυτού του ιστότοπου θα χρησιμοποιούνται μόνο για την πραγματοποίηση νόμιμων κρατήσεων ή αγορών για εσάς ή για άλλο άτομο για το οποίο είστε νόμιμα εξουσιοδοτημένοι να ενεργήσετε. Κατανοείτε ότι η υπερβολική χρήση ή η κατάχρηση των εγκαταστάσεων κράτησης αυτής της Ιστοσελίδας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση πρόσβασης σε αυτές τις εγκαταστάσεις.

Για οποιεσδήποτε κρατήσεις ή άλλες υπηρεσίες για τις οποίες ενδέχεται να χρεωθούν χρεώσεις, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους Όρους και Προϋποθέσεις αγοράς που επιβάλλονται, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της πληρωμής όλων των ποσών όταν οφείλονται και της συμμόρφωσης με όλους τους κανόνες και τους περιορισμούς σχετικά με τη διαθεσιμότητα των τιμών , προϊόντα ή υπηρεσίες. Θα είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις, τέλη, δασμούς, φόρους και εκτιμήσεις που προκύπτουν από τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας.

3. Μετατροπή νομίσματος

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες βασίζονται σε πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως κατευθυντήριες γραμμές. Οι τιμές των δωματίων είναι εγγυημένες μόνο στο τοπικό νόμισμα του ξενοδοχείου. Οι τιμές συναλλάγματος δεν ενημερώνονται κάθε μέρα. Οι πληροφορίες νομίσματος που παρέχονται από αυτόν τον ιστότοπο πιστεύεται ότι είναι ακριβείς, ωστόσο η Travelodge Hotels Asia ή/και οι θυγατρικές και οι θυγατρικές της δεν εγγυώνται ούτε εγγυώνται τέτοια ακρίβεια.

4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Εκτός από το περιεχόμενο που κατέχετε, το οποίο ίσως έχετε επιλέξει να συμπεριλάβετε σε αυτόν τον ιστότοπο, σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, Travelodge Hotels Asia και/ή οι δικαιοπάροχοι του κατέχουν όλα τα δικαιώματα για την πνευματική ιδιοκτησία και το υλικό που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο, και όλα αυτά τα δικαιώματα διατηρούνται.

Σας χορηγείται περιορισμένη άδεια, με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, για σκοπούς προβολής του υλικού που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο. Κανένα υλικό δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να αναρτηθεί, να προβληθεί, να μεταφορτωθεί ή να μεταδοθεί εκτός εάν επιτρέπεται ρητά στο παρόν από Travelodge Ξενοδοχεία Ασία. Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τυχόν ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή ειδοποιήσεις ιδιοκτησίας από το υλικό. ή χρησιμοποιήστε το υλικό αυτού του Ιστότοπου εκτός από όσα επιτρέπεται στην παρούσα Συμφωνία.

5. Σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου αποτελούν ιδιοκτησία της Travelodge Hotels Asia που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, ή των θυγατρικών τους, θυγατρικών ή α Travelodge Ξενοδοχεία Ασία δικαιοπάροχος, όπως ισχύει. Όλα τα περιεχόμενα αυτής της Ιστοσελίδας προστατεύονται από τη Σιγκαπούρη και τους διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

6. Περιορισμοί

Περιορίζεστε ρητά από όλα τα ακόλουθα:

Αντιγραφή, εμφάνιση, τροποποίηση, αναπαραγωγή ή με άλλο τρόπο μεταφορά οποιουδήποτε από τα Υλικά σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Travelodge Ξενοδοχεία Ασία;

Παρεμβολή ή διακοπή δικτύων που συνδέονται με τον Ιστότοπο.

Χρήση ή προσπάθεια χρήσης οποιασδήποτε συσκευής, λογισμικού ή ρουτίνας που παρεμποδίζει την καλή λειτουργία του ιστότοπου ή οποιεσδήποτε συναλλαγές που προσφέρονται μέσω του ιστότοπου.

Μετάδοση αρχείων, δεδομένων ή άλλου υλικού που περιέχει ιό υπολογιστή, κατεστραμμένα δεδομένα ή άλλες οδηγίες ή σχέδιο που θα διέγραφε δεδομένα ή τον προγραμματισμό ή θα προκαλούσε τον ιστότοπο ή οποιονδήποτε εξοπλισμό ή σύστημα να μην λειτουργεί ή να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον πλήρη τρόπο για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε σχεδιασμένο?

Παροχή οποιασδήποτε επικοινωνίας προς ή μέσω του Ιστότοπου που παραβιάζει οποιοδήποτε τοπικό, πολιτειακό, ομοσπονδιακό ή διεθνές δίκαιο.

Παροχή οποιασδήποτε επικοινωνίας προς ή μέσω της Ιστοσελίδας που περιέχει δυσφημιστικό, συκοφαντικό, υβριστικό ή άσεμνο υλικό. ή

Παροχή οποιασδήποτε επικοινωνίας προς ή μέσω της Ιστοσελίδας που θα παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

7. Πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων

Travelodge Ξενοδοχεία Ασία σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων και έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει μια πολιτική που προβλέπει:

Η αφαίρεση περιεχομένου από τον Ιστότοπο υπό κατάλληλες συνθήκες. και

Η αναστολή ή ο τερματισμός των κατόχων λογαριασμών ή των συνδρομητών που παραβιάζουν επανειλημμένα τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Οι ειδοποιήσεις για παραβίαση που δηλώνεται πρέπει να απευθύνονται σε Travelodge Ξενοδοχεία Ασία ως εξής:

Travelodge Hotels (Ασία) Pte Ltd

6 Temasek Boulevard, #23-01, Suntec Tower Four, Σιγκαπούρη 038986

Σιγκαπούρη 079903

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: hello@travelodgehotels.asia

Τα μέρη που υποβάλλουν περιεχόμενο στον Ιστότοπο θα πρέπει να το γνωρίζουν Travelodge Ξενοδοχεία Ασία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει τις συνδρομές ή τους λογαριασμούς τους σε περίπτωση που Travelodge Ξενοδοχεία Ασία καθορίζει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ότι έχουν προβεί σε επανειλημμένες πράξεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.

8. Εμπιστευτικότητα Υλικών

Τα υλικά είναι αυστηρά εμπιστευτικές και αποκλειστικές πληροφορίες της Travelodge Hotels Asia ή/και τους δικαιοδόχους του, κατά περίπτωση.

9. Συνδεδεμένοι ιστότοποι

Αυτός ο ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Travelodge Ξενοδοχεία Ασία παρέχει τέτοιους συνδέσμους αποκλειστικά για διευκόλυνσή σας και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η συμπερίληψη αυτών των συνδέσμων σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει Travelodge Hotels Asia's έγκριση, υποστήριξη ή έγκριση του περιεχομένου, της διαφήμισης, των προϊόντων, των υπηρεσιών, των πολιτικών ή άλλου υλικού σε ή διαθέσιμο από τέτοιους ιστότοπους. Εάν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους, το κάνετε με δική σας ευθύνη. Άλλοι ιστότοποι μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσμους προς τον ιστότοπο. Η συμπερίληψη τέτοιων συνδέσμων δεν υποδηλώνει την έγκριση, υποστήριξη ή έγκριση του άλλου ιστότοπου για το περιεχόμενο, τη διαφήμιση, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις πολιτικές ή άλλο υλικό στον ή διαθέσιμο από τον Ιστότοπο.

10. Απόρρητο

Η χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς υπόκειται στους κανόνες της Travelodge Hotels Asia Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Παρακαλώ πατήστε εδώ για τη Δήλωση Απορρήτου μας.

11. Περιορισμός Ευθύνης

Σε καμία περίπτωση δεν θα το Travelodge Hotels Asia, ούτε οποιοσδήποτε από τους μετόχους και τους υπαλλήλους του, ευθύνεται απέναντί σας για οτιδήποτε προκύψει από ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου, είτε πρόκειται για πράξη σε σύμβαση είτε για αδικοπραξία, που προκύπτει από τη χρήση ή την εκτέλεση του ιστότοπου ή τα υλικά, ή η απόδοση ή η μη απόδοση από Travelodge Ξενοδοχεία Ασία ή οποιωνδήποτε τρίτων παρόχων προϊόντων ή υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτόν τον Ιστότοπο.

12. Ειδοποιήσεις

Όλες οι ειδοποιήσεις και άλλες ανακοινώσεις που επιτρέπονται ή απαιτούνται από τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας μπορούν να παρέχονται με ηλεκτρονικό ή συμβατικό ταχυδρομείο ή, εάν από την Travelodge Hotels Asia, δημοσιεύοντας μια τέτοια ειδοποίηση σε αυτόν τον Ιστότοπο. Η ειδοποίηση θεωρείται ότι δόθηκε κατά την παραλαβή από εσάς, εάν αποσταλεί με ηλεκτρονικό ή συμβατικό ταχυδρομείο, ή αμέσως μετά την ανάρτηση σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Travelodge Ξενοδοχεία Ασία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις ειδοποιήσεις βάσει των οποίων προσφέρονται τα περιεχόμενα και η Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή.