Travelodge Hotels (Asia) Pte Ltd
6 Temasek Boulevard, #23-01
Menara Empat Suntec, Singapura 038986
E : hello@travelodgehotels.asia

Terma dan Syarat Pulangan Tunai Travelodge

Kemas kini terakhir pada Mac 2023

Program Pulangan Tunai Travelodge ("Program") ialah program kesetiaan yang ditawarkan oleh Travelodge Hotels Asia, tertakluk kepada Terma dan Syarat ini yang boleh dipinda dan dikemas kini dari semasa ke semasa masa.

1. Kelayakan dan Pendaftaran

 • Kelayakan Ahli. Program ini terbuka kepada semua orang yang berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan mempunyai kapasiti undang-undang untuk membuat kontrak dalam bidang kuasa Ahli.
 • Yuran keahlian. Tiada bayaran untuk menyertai Program.
 • Pendaftaran Keahlian. Orang yang layak boleh mendaftar sebagai ahli baharu dalam Program:
 • dalam talian di laman web www.travelodgehotels.asia, aplikasi mudah alih Travelodge Hotels Asia;
 • di tapak di kaunter pejabat hadapan kami;
 • semasa menginap di Hotel Sertaan; atau
 • cara atau saluran lain yang dibenarkan dari semasa ke semasa oleh Travelodge Hotels Asia.

2. Hotel yang mengambil bahagian.

Hotel Travelodge di Asia yang sedang mengambil bahagian dalam Program Pulangan Tunai Travelodge termasuk hotel berikut:

Hong Kong:

 • Travelodge Kowloon

Jepun:

 • Travelodge Honmachi Osaka
 • Travelodge Kyoto Shijo Kawaramachi
 • Travelodge Nagoya Sakae
 • Travelodge Sapporo Susukino

Malaysia:

 • Travelodge Bukit Bintang
 • Travelodge Chinatown Kuala Lumpur
 • Travelodge Georgetown Pulau Pinang
 • Travelodge Ipoh

Singapura:

 • Travelodge Harbourfront Singapura

Korea Selatan:

 • Travelodge Dongdaemun
 • Travelodge Myeongdong City Hall
 • Travelodge Myeongdong Euljiro
 • Travelodge Myeongdong Namsan

Thailand:

 • Travelodge Pattaya
 • Travelodge Phuket Town
 • Travelodge Nimman
 • Travelodge Sukhumvit 11

3. Tahap Keahlian.

a. Ahli mungkin Ahli Klasik, Ahli Perak atau Ahli Emas di bawah Program:

 • Ahli Klasik. Semua Ahli baharu bermula sebagai Ahli Klasik selepas pendaftaran dalam Program.
 • Ahli Perak. Selepas melengkapkan sekurang-kurangnya tiga puluh (30) Malam Layak dalam satu tahun, Ahli dinaikkan pangkat kepada Ahli Perak.
 • Ahli Emas. Selepas melengkapkan sekurang-kurangnya lima puluh lima (55) Malam Layak dalam satu tahun, Ahli dinaikkan pangkat kepada Ahli Emas.
 • Ahli berhak mendapat faedah daftar masuk/keluar berikut:

Faedah: Daftar masuk Awal – sehingga 2 jam

  • Ahli Klasik - Tertakluk pada ketersediaan
  • Ahli Perak – Dijamin*
  • Ahli Emas – Dijamin*

Faedah: Daftar-keluar lewat sehingga 2 jam

  • Ahli Klasik - Tertakluk pada ketersediaan
  • Ahli Perak – Dijamin*
  • Ahli Emas – Dijamin*

* Faedah ini hanya tersedia apabila Mpermintaan bara. Ahli yang ingin menerima faedah ini mesti menghantar e-mel kepada hotel 48 jam sebelum mereka ketibaan. Masa tertentu ditentukan mengikut budi bicara hotel.

b. Mata Wang Keahlian:

 • Ahli Emas yang tidak melengkapkan sekurang-kurangnya lima puluh lima (55) Malam Layak dalam satu (1) tahun pada tarikh naik taraf terakhir akan diturunkan ke peringkat yang mereka layak berdasarkan bilangan malam yang layak dalam setiap peringkat.
 • Ahli Perak yang tidak melengkapkan sekurang-kurangnya tiga puluh (30) Malam Layak dalam satu (1) tahun pada tarikh naik taraf terakhir akan diturunkan taraf ke tahap Klasik.
 • Ahli Klasik yang tidak memperoleh atau menebus sebarang Kredit Pulangan Tunai Travelodge untuk tempoh berterusan selama 365 hari akan menjadi tidak aktif.

4. Memperoleh Kredit Pulangan Tunai Travelodge:

 • Tarikh permulaan kuat kuasa. Ahli boleh memperoleh Kredit Pulangan Tunai Travelodge untuk Penginapan yang Layak berdasarkan Caj Layak di Hotel Sertaan, bermula dari (i) tarikh pendaftaran dalam Program; atau (ii) 20 Februari 2023, mengikut tarikh yang terkemudian. Kredit Pulangan Tunai Travelodge tidak akan diperoleh untuk penginapan yang dilengkapkan sebelum tarikh permulaan tersebut. Orang yang layak boleh mendaftar sebagai ahli baharu dalam Program:
 • Peratusan Diperolehi. Ahli memperoleh Kredit Pulangan Tunai Travelodge berdasarkan tahap Keahlian mereka seperti berikut:
  Peratusan Kredit Pulangan Tunai Travelodge yang diperoleh pada Caj Layak
  Ahli Klasik – 3%
  Ahli Perak – 4%
  Ahli Emas – 5%
 • Tempoh sah.
  • Kredit Pulangan Tunai Travelodge sah untuk tempoh 365 hari berturut-turut dari tarikh Kredit Pulangan Tunai Travelodge dikreditkan ke akaun Ahli sama ada sebagai Ahli Klasik, Perak atau Emas.
  • Selepas tamat tempoh sah, Kredit Pulangan Tunai Travelodge terakru berkaitan akan hilang tanpa notis lanjut dan tanpa kemungkinan untuk memulihkan atau memindahkannya.
 • Pengkreditan.
  • Kredit Pulangan Tunai Travelodge akan ditambahkan pada akaun Keahlian dalam masa tujuh (7) hari perniagaan selepas daftar keluar dari hotel yang mengambil bahagian.
  • Kredit Pulangan Tunai Travelodge akan diberikan dalam mata wang dolar AS dan dibundarkan ke bawah kepada dolar AS terdekat pada kadar yang ditentukan oleh Travelodge Hotel Asia mengikut budi bicara mutlaknya.
  • Program ini mungkin menawarkan promosi masa terhad yang menawarkan Bonus Kredit Pulangan Tunai Travelodge dan/atau Bonus Ganjaran kepada Ahli untuk menyelesaikan aktiviti yang terikat dengan promosi. Promosi tersebut ditadbir oleh Terma dan Syarat ini tetapi mungkin mempunyai terma dan syarat tambahan khusus untuk promosi tersebut atau mungkin tersedia hanya untuk Ahli terpilih.
 • Platform Tempahan yang Layak. Kredit Pulangan Tunai Travelodge boleh diperoleh atau ditebus hanya untuk Penginapan Layak yang ditempah melalui laman web www.travelodgehotels.asia atau aplikasi mudah alih Travelodge Hotels Asia. Tiada Kredit Pulangan Tunai Travelodge boleh diperoleh atau ditebus untuk tempahan yang dibuat melalui platform pihak ketiga atau saluran lain.
 • Malam Layak: Malam Layak merujuk kepada penginapan semalaman yang disiapkan oleh Ahli di Hotel yang Mengambil bahagian.
 • Kelayakan Tinggal. "Penginapan" ditakrifkan sebagai satu malam atau malam berturut-turut di Hotel Sertaan yang sama, tanpa mengira kekerapan Daftar Masuk / Daftar Keluar. Penginapan ialah "Penginapan yang Layak" apabila Ahli membayar Kadar Kelayakan untuk Penginapan tersebut.
 • Kadar Kelayakan. Kadar Kelayakan termasuk kadar Pembelian Awal, kadar Fleksibel Terbaik, dan kadar tertentu seperti yang disahkan oleh sistem tempahan Travelodge Hotels Asia dan ditempah melalui laman web www.travelodgehotels.asia atau aplikasi mudah alih Travelodge Hotels Asia.
 • Kadar Tidak Layak. Ahli tidak akan memperoleh Kredit Pulangan Tunai Travelodge dan/atau menikmati faedah Ahli semasa Menginap pada Kadar Tidak Layak. Tiada Kredit Pulangan Tunai Travelodge juga akan diperolehi daripada pembelian makanan dan minuman, tempat letak kereta, makan di dalam bilik, filem dan sebarang caj sampingan lain yang ditanggung semasa Penginapan Ahli pada Kadar Tidak Layak. Kadar Tidak Layak termasuk (a) bilik percuma yang disediakan oleh hotel; (b) perjalanan dalam talian
  tempahan platform agensi atau pihak ketiga; (c) kadar yang disediakan oleh pengusaha pelancongan atau pemborong; (d) kadar diskaun pekerja; (e) kadar korporat dan kumpulan sama ada dibayar secara individu atau di bawah akaun induk.
 • Caj Layak. Kredit Pulangan Tunai Travelodge hanya boleh diperoleh berdasarkan peratusan Caj Layak yang berkaitan pada bil Ahli di Hotel Sertaan. Caj Layak ini boleh termasuk caj bilik dan tambahan yang ditempah melalui tapak web www.travelodgehotels.asia atau aplikasi mudah alih Travelodge Hotels Asia. Kredit Pulangan Tunai Travelodge tidak diberikan untuk perbelanjaan atas apa jua jenis cukai, caj perkhidmatan, ganjaran, sampingan hotel, tidak hadir, caj pembatalan atau nilai mana-mana Kredit Pulangan Tunai Travelodge yang ditebus dalam mana-mana bil.
 • Caj Layak untuk Berbilang Bilik. Ahli boleh memperoleh Kredit Pulangan Tunai Travelodge pada semua Caj Layak untuk sehingga sembilan (9) bilik hotel pada bila-bila masa dengan syarat bilik tersebut digunakan bersama-sama dengan Penginapan Ahli di Hotel Sertaan yang sama, dan nombor akaun Pulangan Tunai Travelodge Ahli direkodkan pada setiap tempahan, atau Caj Layak daripada beberapa tempahan bilik tersebut dirujuk pada bil bilik hotel yang dikaitkan dengan tempahan Ahli.
 • Berbilang Ahli Menginap di Bilik. Jika lebih daripada seorang Ahli menginap di dalam bilik, hanya Ahli yang namanya dan nombor akaun Pulangan Tunai Travelodge ada dalam rekod tempahan akan diberikan Kredit Pulangan Tunai Travelodge.
 • Tiada Tayangan dan Pembatalan. Kredit Pulangan Tunai Travelodge tidak diberikan untuk ketidakhadiran atau bilik yang dibatalkan selepas waktu pembatalan hotel walaupun bilik itu dibayar sepenuhnya.

5. Penebusan Kredit Pulangan Tunai Travelodge:

 • Cara Penebusan. Kredit Pulangan Tunai Travelodge boleh ditebus oleh Ahli sebagai nilai kredit (1 Kredit Pulangan Tunai bersamaan dengan 1 dolar AS) untuk kadar bilik mereka di Hotel Sertaan. Sebarang penukaran mata wang asing yang diperlukan untuk melaksanakan penebusan akan dilaksanakan pada kadar yang ditentukan oleh Travelodge Hotel Asia mengikut budi bicara mutlaknya. Penebusan mesti dibuat melalui laman web www.travelodgehotels.asia atau aplikasi mudah alih Travelodge Hotels Asia sahaja. Program ini mungkin mengehadkan bilangan transaksi dan/atau bilangan maksimum Kredit Pulangan Tunai Travelodge yang boleh ditebus setiap hari. Kredit Pulangan Tunai Travelodge tidak diberikan untuk ketidakhadiran atau bilik yang dibatalkan selepas waktu pembatalan hotel walaupun bilik itu dibayar sepenuhnya.
 • Tempahan Dibatalkan. Ahli yang membatalkan tempahan mereka dengan Kredit Pulangan Tunai Travelodge yang digunakan sebelum masa pembatalan terkini yang ditetapkan oleh Hotel Yang Menyertai akan meminta Kredit Pulangan Tunai Travelodge berkaitan ditebus untuk tempahan tersebut didepositkan semula ke dalam akaun Pulangan Tunai Travelodge mereka dalam masa 2 hari perniagaan. Ahli yang gagal membatalkan tempahan mereka dengan Kredit Pulangan Tunai Travelodge yang digunakan sebelum tempahan hotel
  tarikh akhir pembatalan dan Ahli yang tidak menggunakan tempahan mereka (tidak hadir) adalah tertakluk pada caj tidak hadir berdasarkan polisi hotel yang berkenaan, serta cukai, setiap bilik, yang dibilkan kepada kad kredit yang digunakan untuk menjamin tempahan semasa membuat tempahan dan Kredit Pulangan Tunai Travelodge tidak akan didepositkan semula dalam kes sedemikian.

6. Akaun Pulangan Tunai Travelodge

 • Fungsi. Dengan mengakses akaun Pulangan Tunai Travelodge, Ahli boleh:
  • lihat penyata dan baki Kredit Pulangan Tunai Travelodge mereka, ganjaran lain,
   sejarah transaksi dan status Keahlian;
  • lihat sejarah tempahan mereka dan ubah suai sebarang tempahan semasa; dan
  • melanggan surat berita Travelodge Hotels Asia, dan uruskan langganan.
 • Pelarasan. Kredit Pulangan Tunai Travelodge yang disenaraikan dalam akaun Pulangan Tunai Travelodge tertakluk kepada perubahan untuk mencerminkan maklumat penginapan sebenar, sebarang pelarasan berdasarkan Terma dan Syarat ini atau terma promosi, pembetulan ralat dan perubahan Program. Jika Ahli percaya mana-mana penyata aktiviti akaun adalah tidak tepat, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan Travelodge Cashback di hello@travelodgehotels.asia. Pelarasan Kredit Pulangan Tunai Travelodge tidak akan dibuat lebih daripada 90 hari selepas tarikh penginapan. Sila simpan semua resit bilik hotel untuk rekod, kerana ia akan diperlukan untuk permintaan pelarasan Kredit Pulangan Tunai Travelodge berdasarkan penginapan hotel tersebut.
 • Tuntutan. Jika Kredit Pulangan Tunai Travelodge tidak dikreditkan dengan betul dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh daftar keluar untuk Penginapan Layak, Ahli boleh mengemukakan tuntutan melalui e-mel kepada Pusat Khidmat Pelanggan kami di hello@travelodgehotels.asia dalam tempoh 90 hari selepas penginapan Tarikh. Untuk tuntutan diproses, Ahli mesti melampirkan salinan invois berbayar daripada hotel yang berkaitan. Invois ini tidak boleh termasuk pengubahsuaian tulisan tangan. Hanya dokumen yang dicetak oleh hotel boleh diterima dan mesti dikeluarkan atas nama Ahli yang membuat tuntutan.

7. Maklumat Ahli

 • Akaun Ahli. Untuk mendaftar dalam Program, Ahli mesti membuat akaun dengan mengisi maklumat yang diperlukan dalam borang pendaftaran, termasuk nama pengguna mereka (“Nama Pengguna”). Ahli mengisytiharkan bahawa maklumat yang diberikan dalam borang pendaftaran atau dihantar kepada Travelodge Hotels Asia adalah benar dan lengkap. Travelodge Hotels Asia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang akibat atau kerugian yang timbul daripada sebarang kesilapan atau maklumat tidak lengkap yang diberikan atau dihantar oleh Ahli. Nama Pengguna dan kata laluan akses Ahli adalah peribadi dan sulit. Ahli bertanggungjawab sepenuhnya untuk melindungi dan menggunakan ini. Travelodge Hotels Asia tidak bertanggungjawab kepada Ahli untuk sebarang bahaya yang timbul daripada sebarang penggunaan Nama Pengguna secara haram, penipuan atau tidak sesuai. Ahli bertanggungjawab untuk memaklumkan Travelodge Hotels Asia dengan segera jika orang yang tidak dibenarkan telah menggunakan Nama Pengguna mereka atau jika Nama Pengguna hilang atau terlupa. Travelodge Hotels Asia tidak bertanggungjawab untuk sebarang gangguan komunikasi, peninggalan, pemadaman, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau penghantaran, kegagalan talian atau ralat teknikal.
 • Maklumat perhubungan. Ahli mesti menggunakan alamat e-mel yang sah untuk menyertai Program. Dua atau lebih Ahli tidak boleh menggunakan alamat e-mel yang sama. Ahli mesti memberikan maklumat hubungan terkini dan sah serta memastikan maklumat tersebut dikemas kini dalam profil Ahli mereka. Travelodge Hotels Asia bergantung pada maklumat hubungan ahli seperti yang ditunjukkan dalam profil Ahli untuk sebarang komunikasi yang diperlukan. Dengan menyertai Program, Ahli bersetuju untuk menerima komunikasi elektronik yang berkaitan dengan pengendalian, dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh, Program, termasuk mesej maklumat, penyata bulanan dan maklumat mengenai pengendalian akaun Ahli. Travelodge Hotels Asia mempunyai hak untuk menamatkan akaun Ahli dan/atau membatalkan keistimewaan atau faedah (termasuk sebarang Kredit Pulangan Tunai Travelodge terakru) jika akaun tidak dikaitkan dengan maklumat hubungan yang sah, berkaitan dengan berbilang alamat e-mel, atau disyaki berkaitan kepada aktiviti penipuan atau kesat.
 • Data peribadi. Dengan mendaftar dan mengambil bahagian dalam Program, Ahli membenarkan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2012 untuk pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi Ahli oleh / kepada Travelodge Hotels Asia dan pihak ketiga yang lain untuk tujuan Program, termasuk pihak ketiga yang mentadbir Program, atau mana-mana pihak ketiga yang Travelodge Hotels Asia mungkin, mengikut budi bicara mutlaknya, anggap sesuai atau perlu berkaitan dengan Program. Ahli mengesahkan bahawa Ahli telah membaca dan bersetuju untuk terikat dengan syarat Polisi Privasi Travelodge Hotels Asia, seperti yang mungkin dipinda oleh Travelodge Hotels Asia dari semasa ke semasa, yang salinannya boleh didapati di https://www .travelodgehotels.asia/privacy- policy/.
 • Waranti Ahli. Dengan mendaftar dan menyertai Program, setiap Ahli menjamin dan bersetuju:
  • untuk mengekalkan dan menggunakan hanya satu akaun Travelodge Cashback pada bila-bila masa;
  • menjadi satu-satunya individu yang menggunakan akaun Pulangan Tunai Travelodge yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana orang lain;
  • bahawa maklumat hubungan yang sah telah diberikan dan akan sentiasa dikemas kini;
  • bahawa nama Ahli seperti yang ditunjukkan dalam profil ahli sepadan dengan pengenalan sah Ahli;
  • bahawa Ahli hanya mempunyai satu alamat e-mel yang didaftarkan dalam Program;
  • bahawa Ahli telah membaca dan memahami Terma & Syarat ini;
  • bahawa Ahli berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan dianggap sebagai orang dewasa secara sah dan mempunyai kapasiti undang-undang untuk membuat kontrak dalam bidang kuasanya; dan
  • bahawa Ahli tidak didaftarkan sebagai syarikat dan/atau entiti lain, kerana hanya individu yang dibenarkan mendaftar dalam Program.

8. Penamatan Keahlian.

 • Penamatan oleh Travelodge Hotels Asia. Travelodge Hotels Asia boleh menamatkan sebarang Keahlian pada bila-bila masa yang tidak mematuhi Terma dan Syarat ini, jika ia mempunyai sebab untuk mengesyaki sebarang penipuan, penyalahgunaan atau ketidakjujuran, atau jika perlu atau munasabah untuk berbuat demikian untuk mematuhi atau memenuhi dan undang-undang, peraturan atau perintah mahkamah
 • Penamatan oleh Ahli. Jika ahli memilih untuk menamatkan keahlian mereka atau menarik diri daripada program Travelodge Cashback, mereka boleh menghantar permintaan untuk pemadaman kekal butiran peribadi mereka kepada hello@travelodgehotels.asia. Pemprosesan pemadaman data akan berlaku dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh permintaan diterima.
 • Kesan Penamatan. Semua penamatan keahlian merupakan penarikan sepenuhnya daripada Program, penamatan semua keistimewaan, faedah dan tuntutan oleh Ahli (termasuk mana-mana Kredit Pulangan Tunai Travelodge terakru) dan berakhirnya sebarang perhubungan antara Travelodge Hotels Asia dan Ahli di bawah Program.

9. Syarat Am.

 • Tiada Nilai Monetari. Kredit Pulangan Tunai Travelodge tidak mempunyai nilai wang atau jualan semula, tidak boleh ditebus dengan wang tunai atau sebarang bentuk kredit lain, tidak boleh dijual atau dikeluarkan sebagai pertukaran mata wang, tidak boleh dikembalikan dan tidak mempunyai nilai sehingga dibentangkan untuk penebusan menurut Terma dan syarat. Ahli tidak mempunyai kepentingan pemilikan dalam Kredit Pulangan Tunai Travelodge terakru, dan Kredit Pulangan Tunai Travelodge terakru tidak menjadi hak milik Ahli. Penggunaan perkataan "dapat" di sini, atau dalam bahan pemasaran, berhubung dengan Kredit Pulangan Tunai Travelodge hendaklah bermaksud "kumpul" dan tidak bermakna bahawa Kredit Pulangan Tunai mempunyai sebarang nilai kewangan. Penggunaan perkataan "Pulangan Tunai" atau "Kredit" di sini, atau dalam bahan pemasaran, berhubung dengan Program atau Kredit Pulangan Tunai Travelodge tidak akan bermakna atau membayangkan bahawa Kredit Pulangan Tunai Travelodge boleh ditebus atau dikeluarkan sebagai pertukaran mata wang atau bernilai. instrumen atau mempunyai sebarang nilai kewangan. Tiada hak proprietari diperoleh atau diberikan ke atas sebarang wang atau aset yang dipegang oleh Travelodge Hotels Asia berhubung dengan pemberian Kredit Pulangan Tunai Travelodge. Kredit Pulangan Tunai Travelodge tidak merupakan wang yang dipegang atas kepercayaan oleh Travelodge Hotels Asia untuk manfaat Ahli. Hak Ahli adalah terhad semata-mata kepada hak penebusan seperti yang dinyatakan secara jelas dalam Terma dan Syarat ini. Kredit Pulangan Tunai Travelodge tidak boleh dibeli atau dijual, dan tidak boleh dipindah milik.
 • Sekatan. Ahli bertanggungjawab untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terpakai, terma dan syarat pekerjaan mereka yang terpakai, dasar dan prosedur dalaman majikan mereka, dan apa-apa peraturan lain yang mereka tertakluk berhubung dengan penyertaan mereka dalam Program. Travelodge Hotels Asia tidak bertanggungjawab atau liabiliti untuk penyertaan Ahli dalam Program atau pematuhan mana-mana terma, syarat, dasar, undang-undang, peraturan atau peraturan sedemikian. Terma dan Syarat ini hanya terpakai setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan yang berkaitan bidang kuasa Ahli berkenaan. Setakat mana-mana peruntukan dalam Terma dan Syarat ini tidak dibenarkan di bawah undang-undang bidang kuasa yang berkaitan, Ahli bersetuju bahawa bahagian baki Terma dan Syarat ini yang dibenarkan hendaklah terpakai pada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang. Program atau penyertaan di dalamnya tidak sah, dan pemberian Kredit Pulangan Tunai Travelodge adalah tidak sah, jika dilarang atau dihadkan oleh bidang kuasa Ahli.
 • Lepaskan. Dengan mengambil bahagian dalam Program, setiap Ahli Program bersetuju, setakat sepenuhnya di bawah undang-undang yang terpakai, untuk melepaskan, melepaskan, dan menahan Travelodge Hotels Asia, agensi pengiklanan dan promosinya, syarikat induk masing-masing, sekutu, anak syarikat, dan pengarah mereka, pegawai, ejen dan pekerja daripada semua tuntutan atau ganti rugi yang timbul daripada sebarang penggunaan atau penyalahgunaan Program oleh Ahli tersebut. Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, Travelodge Hotels Asia tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan khas, sampingan, berbangkit, teladan, punitif atau tidak langsung lain atau untuk sebarang keuntungan kerugian, data kerugian atau kerosakan kehilangan penggunaan.
 • Kemas kini kepada Terma dan Syarat. Program dan faedahnya ditawarkan mengikut budi bicara mutlak Travelodge Hotels Asia. Travelodge Hotels Asia berhak untuk mengubah suai, mengubah atau sebaliknya mengemas kini Terma dan Syarat, dan mengubah suai, menggantung atau membatalkan Program (termasuk Kredit Pulangan Tunai Travelodge) pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Travelodge Hotels Asia berhak untuk mengecualikan mana-mana orang daripada menyertai Program tanpa memberikan sebarang notis atau alasan. Tarikh "terakhir dikemas kini" yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat ini menunjukkan apabila perubahan terakhir dibuat, dan Ahli bertanggungjawab untuk menyemak dan menyemak perubahan pada Terma dan Syarat dengan kerap. Dengan meneruskan Keahlian anda dalam Program selepas tarikh perubahan terakhir dibuat pada Terma dan Syarat, anda bersetuju dengan perubahan tersebut dan mengesahkan persetujuan anda untuk mematuhi semua Terma dan Syarat, seperti yang dikemas kini. Terma dan Syarat terkini menggantikan dan menggantikan semua Terma dan Syarat yang diterbitkan sebelum ini. Terma dan Syarat ini hendaklah ditafsirkan mengikut budi bicara mutlak Travelodge Hotels Asia.
 • Liabiliti Cukai. Setakat mana penyertaan Ahli dalam Program atau penganugerahan, penerimaan atau penebusan mana-mana Kredit Pulangan Tunai Travelodge mungkin tertakluk kepada liabiliti cukai atau apa jua jenisnya, sebarang liabiliti cukai tersebut adalah tanggungjawab Ahli. Travelodge Hotels Asia tidak bertanggungjawab dan tidak membuat representasi tentang layanan cukai mana-mana Kredit Pulangan Tunai Travelodge atau Program.
 • Tugasan oleh Travelodge Hotels Asia. Travelodge Hotels Asia boleh menyerahkan atau memindahkan sebarang hak atau kewajipan di bawah Program ini, atau mana-mana program kesetiaan lain, pada bila-bila masa kepada mana-mana entiti yang berkaitan atau tidak berkaitan, mengikut budi bicara mutlaknya dengan memberi notis kepada Ahli.
 • Pihak ketiga. Seseorang yang tidak mendaftar dan mengambil bahagian dalam Program tidak mempunyai hak di bawah Akta Kontrak (Hak Pihak Ketiga) 2001 untuk menguatkuasakan mana-mana Terma dan Syarat ini.
 • Penyelesaian Pertikaian. Sekiranya berlaku sebarang pertikaian berkaitan Terma dan Syarat ini, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan Travelodge Cashback di hello@travelodgehotels.asia. Sebarang pertikaian yang tidak dapat diselesaikan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma dan Syarat ini, termasuk sebarang persoalan mengenai kewujudannya, kesahihan atau penamatannya, hendaklah dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui timbang tara yang ditadbir oleh Pusat Timbang Tara Antarabangsa Singapura (“SIAC”) selaras dengan Peraturan Timbang Tara Pusat Timbang Tara Antarabangsa Singapura pada masa ini sedang berkuat kuasa, yang mana peraturan dianggap digabungkan melalui rujukan dalam klausa ini. Kerusi timbang tara ialah Singapura. Bahasa timbang tara hendaklah bahasa Inggeris. Tribunal hendaklah terdiri daripada seorang (1) penimbang tara.
 • Undang-undang yang Mentadbir. Terma dan Syarat ini dikawal oleh undang-undang Singapura.

Untuk pertanyaan lanjut mengenai Program Pulangan Tunai Travelodge, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami melalui e-mel di hello@travelodgehotels.asia.