Khách sạn Travelodge (Châu Á) Pte Ltd
6 Đại lộ Temasek, #23-01
Suntec Tower 4, Singapore 038986
e : hello@travelodgehotels.asia

Điều khoản và Điều kiện Hoàn tiền của Travelodge

 Last updated on July, 2024

Chương trình Hoàn tiền của Travelodge (chương trình") là một chương trình khách hàng thân thiết được cung cấp bởi Travelodge Khách sạn Châu Á, tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này cái mà có thể được sửa đổi và cập nhật theo thời gian thời gian.

1. Điều kiện và đăng ký

 • Tư cách thành viên. Chương trình dành cho tất cả những người từ 18 tuổi trở lên và được coi là người lớn về mặt pháp lý và có năng lực pháp lý để ký hợp đồng trong khu vực tài phán của Thành viên.
 • Phí thành viên. Không có lệ phí để tham gia Chương trình.
 • Đăng ký thành viên. Những người đủ điều kiện có thể đăng ký làm thành viên mới trong Chương trình:
 • trực tuyến trên trang web www.travelodgehotels.asia, ứng dụng di động Travelodge Hotels Asia;
 • tại chỗ tại quầy lễ tân của chúng tôi;
 • trong thời gian lưu trú tại Khách sạn tham gia; hoặc
 • các phương tiện hoặc kênh khác được Travelodge Hotels Asia ủy quyền tùy từng thời điểm.

2. Khách sạn tham gia.

Các Khách sạn Travelodge ở Châu Á hiện đang tham gia Chương trình Hoàn tiền của Travelodge bao gồm các khách sạn sau:

Hồng Kông:

 • Travelodge Kowloon

Nhật Bản:

 • Travelodge Honmachi Osaka
 • Travelodge Kyoto Shijo Kawaramachi
 • Travelodge Nagoya Sakae
 • Travelodge Sapporo Susukino

Malaysia:

 • Travelodge Bukit Bintang
 • Travelodge Chinatown Kuala Lumpur
 • Khách sạn Georgetown Penang
 • Travelodge Ipoh

Singapore:

 • Travelodge Harbourfront Singapore

Hàn Quốc:

 • Khách sạn Dongdaemun
 • Travelodge Myeongdong City Hall
 • Travelodge Myeongdong Euljiro
 • Travelodge Myeongdong Namsan
 • Travelodge Suites Busan Centum

Nước Thái Lan:

 • Travelodge Pattaya
 • Travelodge Phuket Town
 • Travelodge Nimman
 • Travelodge Sukhumvit 11

3. Cấp độ thành viên.

Một. Thành viên có thể là Thành viên cổ điển, Thành viên Bạc hoặc Thành viên Vàng theo Chương trình:

 • Thành viên cổ điển. Tất cả các Thành viên mới bắt đầu với tư cách là Thành viên Cổ điển khi đăng ký trong Chương trình.
 • Silver Members. After having completed at least thirty (30) Qualified Nights in five years, Members are promoted to Silver Members.
 • Gold Members. After having completed at least fifty-five (55) Qualified Nights in five years, Members are promoted to Gold Members.
 • Hội viên được hưởng các quyền lợi nhận/trả phòng sau:

Quyền lợi : Nhận phòng sớm – tối đa 2 giờ

  • Thành viên cổ điển – Tùy thuộc vào tình trạng sẵn có
  • Thành viên bạc – Đảm bảo*
  • thành viên vàng – Đảm bảo*

Những lợi ích : Check out muộn lên đến 2 giờ

  • Thành viên cổ điển – Tùy thuộc vào tình trạng sẵn có
  • Thành viên bạc – Đảm bảo*
  • thành viên vàng – Đảm bảo*

* Lợi ích này chỉ có sẵn khi mthan hồng yêu cầu. Những thành viên muốn nhận lợi ích này phải gửi email cho khách sạn 48 giờ trước khi họ đến. Thời gian cụ thể được xác định theo quyết định của khách sạn.

b. Tiền tệ của thành viên:

 • Gold Members who have not completed at least fifty-five (55) Qualified Nights in five (5) years as of the last upgrade date will be downgraded to the tier for which they qualify based on the number of qualified nights in each tier.
 • Silver Members who have not completed at least thirty (30) Qualified Nights in five (5) years as of the last upgrade date will be downgraded to Classic level.
 • Classic Members who have not earned or redeemed any Travelodge Cashback Credits for a continuous period of 1,825 days will become inactive.

4. Kiếm điểm tín dụng hoàn tiền của Travelodge:

 • Ngay băt đâu. Thành viên có thể kiếm được Tín dụng hoàn tiền của Travelodge cho các lần lưu trú đủ điều kiện dựa trên các khoản phí đủ điều kiện tại các khách sạn tham gia, bắt đầu từ (i) ngày đăng ký trong Chương trình; hoặc (ii) ngày 20 tháng 2 năm 2023, tùy theo ngày nào đến sau. Travelodge Cashback Credits sẽ không được tích lũy cho các đợt lưu trú hoàn thành trước ngày bắt đầu như vậy. Những người đủ điều kiện có thể đăng ký làm thành viên mới trong Chương trình:
 • Tỷ lệ phần trăm kiếm được. Thành viên kiếm được Tín dụng hoàn tiền của Travelodge dựa trên cấp độ Thành viên của họ như sau:
  Tỷ lệ phần trăm Tín dụng hoàn tiền của Travelodge kiếm được trên các khoản phí đủ điều kiện
  Thành viên cổ điển – 3%
  Thành viên bạc – 4%
  thành viên vàng – 5%
 • Thời gian hiệu lực.
  • Travelodge Cashback Credits are valid for a period of 1,825 consecutive days from the date on which Travelodge Cashback Credits are credited to the Member’s account whether as a Classic, Silver, or Gold Members.
  • Sau khi hết thời hạn hiệu lực, Điểm tín dụng hoàn tiền Travelodge đã tích lũy có liên quan sẽ bị mất mà không cần thông báo thêm và không có khả năng khôi phục hoặc chuyển nhượng chúng.
 • Tín dụng.
  • Travelodge Cashback Credits sẽ được thêm vào tài khoản Thành viên trong vòng bảy (7) ngày làm việc sau khi trả phòng từ khách sạn Tham gia.
  • Điểm thưởng Travelodge Cashback sẽ được trao bằng đồng đô la Mỹ và được làm tròn xuống đồng đô la Mỹ gần nhất theo tỷ giá do Travelodge Hotel Asia toàn quyền quyết định.
  • Chương trình có thể cung cấp các chương trình khuyến mãi trong thời gian giới hạn cung cấp Tín dụng hoàn tiền thưởng Travelodge và/hoặc Phần thưởng thưởng cho các Thành viên khi hoàn thành các hoạt động gắn liền với chương trình khuyến mãi. Các khuyến mãi đó chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản và Điều kiện này nhưng có thể có các điều khoản và điều kiện bổ sung dành riêng cho khuyến mãi đó hoặc có thể chỉ dành cho các Thành viên được chọn.
 • Nền tảng đặt phòng đủ điều kiện. Bạn chỉ có thể tích lũy hoặc quy đổi Tín dụng hoàn tiền của Travelodge cho các Kỳ lưu trú đủ điều kiện được đặt qua trang web www.travelodgehotels.asia hoặc ứng dụng di động của Travelodge Hotels Asia. Không thể kiếm hoặc quy đổi Tín dụng hoàn tiền của Travelodge cho các đặt phòng được thực hiện thông qua nền tảng của bên thứ ba hoặc các kênh khác.
 • Đêm đủ điều kiện: Một đêm đủ điều kiện đề cập đến một kỳ nghỉ qua đêm được hoàn thành bởi một Thành viên tại một khách sạn tham gia.
 • Ở lại đủ điều kiện. “Thời gian lưu trú” được định nghĩa là một đêm hoặc nhiều đêm liên tiếp tại cùng một Khách sạn tham gia, bất kể tần suất Nhận phòng/Trả phòng. Một Lần lưu trú là một “Lượt lưu trú Đủ điều kiện” khi một Thành viên thanh toán Giá Đủ điều kiện cho Lần lưu trú đó.
 • Tỷ lệ đủ điều kiện. Giá đủ điều kiện bao gồm giá Mua trước, giá Linh hoạt tốt nhất và giá cụ thể được xác nhận bởi hệ thống đặt phòng của Travelodge Hotels Asia và được đặt qua trang web www.travelodgehotels.asia hoặc ứng dụng di động của Travelodge Hotels Asia.
 • Tỷ lệ không đủ tiêu chuẩn. Hội viên sẽ không kiếm được Tín dụng hoàn tiền của Travelodge và/hoặc hưởng các quyền lợi dành cho Hội viên trong thời gian Lưu trú với mức giá không đủ điều kiện. Bạn cũng sẽ không nhận được Điểm hoàn tiền của Travelodge khi mua đồ ăn và thức uống, chỗ đậu xe, ăn uống tại phòng, phim và bất kỳ chi phí phát sinh nào khác phát sinh trong thời gian lưu trú của Thành viên với mức giá không đủ điều kiện. Giá không đủ điều kiện bao gồm (a) khách sạn cung cấp phòng miễn phí; (b) du lịch trực tuyến
  đặt chỗ trên nền tảng của đại lý hoặc bên thứ ba; (c) mức giá được cung cấp bởi các công ty lữ hành hoặc nhà bán buôn; (d) tỷ lệ chiết khấu cho nhân viên; (e) tỷ lệ công ty và nhóm cho dù được thanh toán riêng lẻ hay theo tài khoản chính.
 • Các khoản phí hợp lệ. Bạn chỉ có thể kiếm được Tín dụng hoàn tiền của Travelodge dựa trên tỷ lệ phần trăm tương ứng của các Khoản phí đủ điều kiện trên hóa đơn của Thành viên tại một Khách sạn tham gia. Các khoản Phí đủ điều kiện này có thể bao gồm tiền phòng và các khoản phí bổ sung được đặt qua trang web www.travelodgehotels.asia hoặc ứng dụng di động Travelodge Hotels Asia. Tín dụng Hoàn tiền của Travelodge không được trao cho chi tiêu về thuế dưới bất kỳ hình thức nào, phí dịch vụ, tiền thưởng, chi phí khách sạn, vắng mặt, phí hủy bỏ hoặc giá trị của bất kỳ Tín dụng Hoàn tiền nào của Travelodge được đổi trong bất kỳ hóa đơn nào.
 • Phí đủ điều kiện cho nhiều phòng. Thành viên có thể kiếm được Tín dụng hoàn tiền của Travelodge đối với tất cả các khoản Phí đủ điều kiện cho tối đa chín (9) phòng khách sạn tại bất kỳ thời điểm nào với điều kiện các phòng đó được sử dụng cùng với Kỳ nghỉ của Thành viên tại cùng một Khách sạn tham gia và số tài khoản Hoàn tiền Travelodge của Thành viên được ghi lại trên mỗi đặt phòng, hoặc các Khoản phí đủ điều kiện từ các đặt phòng nhiều phòng đó được ghi trên hóa đơn phòng khách sạn liên quan đến đặt phòng của Thành viên.
 • Nhiều Thành Viên Ở Trong Phòng. Trong trường hợp có nhiều Thành viên cùng ở trong một phòng, chỉ Thành viên có tên và số tài khoản Travelodge Cashback trong hồ sơ đặt phòng mới được tặng Điểm thưởng Travelodge Cashback.
 • Không có chương trình và hủy bỏ. Travelodge Cashback Credits không được trao cho những trường hợp vắng mặt hoặc phòng bị hủy sau thời gian hủy phòng của khách sạn ngay cả khi phòng đã được thanh toán đầy đủ.

5. Quy đổi Tín dụng Hoàn tiền của Travelodge:

 • Chế độ chuộc lỗi. Các Thành viên có thể quy đổi Tín dụng hoàn tiền của Travelodge dưới dạng giá trị tín dụng (1 Tín dụng hoàn tiền tương đương với 1 đô la Mỹ) cho giá phòng của họ tại các Khách sạn tham gia. Bất kỳ quy đổi ngoại tệ nào được yêu cầu để thực hiện quy đổi sẽ được thực hiện theo tỷ giá do Travelodge Hotel Asia toàn quyền quyết định. Việc quy đổi phải được thực hiện thông qua trang web www.travelodgehotels.asia hoặc ứng dụng di động Travelodge Hotels Asia. Chương trình có thể giới hạn số lượng giao dịch và/hoặc số lượng Tín dụng hoàn tiền Travelodge tối đa có thể đổi mỗi ngày. Travelodge Cashback Credits không được trao cho những trường hợp vắng mặt hoặc phòng bị hủy sau thời gian hủy phòng của khách sạn ngay cả khi phòng đã được thanh toán đầy đủ.
 • Đặt phòng bị hủy. Những thành viên hủy đặt phòng bằng Tín dụng hoàn tiền của Travelodge được áp dụng trước thời gian hủy mới nhất do Khách sạn tham gia quy định sẽ nhận được Tín dụng hoàn tiền của Travelodge tương ứng đã đổi cho đặt phòng đó và gửi lại vào tài khoản Hoàn tiền của Travelodge trong vòng 2 ngày làm việc. Những thành viên không hủy đặt phòng bằng Tín dụng hoàn tiền của Travelodge được áp dụng trước khi khách sạn
  hạn chót hủy và những Thành viên không sử dụng đặt phòng của họ (vắng mặt) phải chịu phí vắng mặt dựa trên chính sách hiện hành của khách sạn, cộng với thuế, mỗi phòng, được tính vào thẻ tín dụng được sử dụng để đảm bảo đặt phòng khi đặt phòng và Travelodge Cashback Credits sẽ không được gửi lại trong những trường hợp như vậy.

6. Tài khoản hoàn tiền của Travelodge

 • Chức năng. Bằng cách truy cập tài khoản Hoàn tiền của Travelodge, Thành viên có thể:
  • xem bảng sao kê và số dư Tín dụng Hoàn tiền Travelodge của họ, các phần thưởng khác,
   lịch sử giao dịch và trạng thái Thành viên;
  • xem lịch sử đặt trước của họ và sửa đổi mọi đặt trước hiện tại; Và
  • đăng ký nhận bản tin của Travelodge Hotels Asia và quản lý đăng ký.
 • Điều chỉnh. Điểm tín dụng Hoàn tiền của Travelodge được liệt kê trong tài khoản Hoàn tiền của Travelodge có thể thay đổi để phản ánh thông tin lưu trú thực tế, bất kỳ sự điều chỉnh nào dựa trên các Điều khoản và Điều kiện này hoặc các điều khoản của chương trình khuyến mãi, sửa lỗi và thay đổi của Chương trình. Nếu Thành viên cho rằng bất kỳ báo cáo hoạt động tài khoản nào là không chính xác, vui lòng liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng Hoàn tiền của Travelodge tại hello@travelodgehotels.asia. Travelodge Cashback Credit sẽ không được điều chỉnh quá 90 ngày sau ngày lưu trú. Vui lòng giữ lại tất cả biên lai phòng khách sạn để lưu hồ sơ, vì chúng sẽ được yêu cầu cho các yêu cầu điều chỉnh Tín dụng hoàn tiền của Travelodge dựa trên những lần lưu trú tại khách sạn đó.
 • Khiếu nại. Nếu Tín dụng hoàn tiền của Travelodge không được ghi có chính xác trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày trả phòng cho một Lần lưu trú đủ điều kiện, Thành viên có thể gửi khiếu nại qua email đến Trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi tại hello@travelodgehotels.asia trong vòng 90 ngày sau khi lưu trú ngày. Để yêu cầu được xử lý, Thành viên phải đính kèm bản sao hóa đơn đã thanh toán từ khách sạn có liên quan. Hóa đơn này không được bao gồm các sửa đổi viết tay. Chỉ tài liệu do khách sạn in mới được chấp nhận và phải được cấp dưới tên của Thành viên đưa ra yêu cầu.

7. Thông tin thành viên

 • Tài khoản thành viên. Để đăng ký tham gia Chương trình, Thành viên phải tạo một tài khoản bằng cách điền thông tin được yêu cầu trong biểu mẫu đăng ký, bao gồm tên người dùng của họ (“Tên người dùng”). Thành viên tuyên bố rằng thông tin được cung cấp trong mẫu đăng ký hoặc gửi đến Travelodge Hotels Asia là đúng và đầy đủ. Travelodge Hotels Asia không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả hoặc tổn thất nào phát sinh do lỗi hoặc thông tin không đầy đủ do Thành viên cung cấp hoặc gửi. Tên người dùng và mật khẩu truy cập của Thành viên hoàn toàn mang tính cá nhân và bí mật. Thành viên tự chịu trách nhiệm bảo vệ và sử dụng những tài liệu này. Travelodge Hotels Asia không chịu trách nhiệm với Thành viên về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng Tên người dùng bất hợp pháp, gian lận hoặc không phù hợp. Thành viên có trách nhiệm thông báo ngay cho Travelodge Hotels Asia nếu một người không được ủy quyền đã sử dụng Tên đăng nhập của họ hoặc nếu Tên đăng nhập bị mất hoặc quên. Travelodge Hotels Asia không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự gián đoạn liên lạc, thiếu sót, xóa, lỗi, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền tải, lỗi đường truyền hoặc lỗi kỹ thuật.
 • Thông tin liên lạc. Thành viên phải sử dụng địa chỉ email hợp lệ để tham gia Chương trình. Hai hoặc nhiều Thành viên không được sử dụng cùng một địa chỉ email. Thành viên phải cung cấp thông tin liên hệ hiện tại và hợp lệ và cập nhật thông tin đó trong hồ sơ Thành viên của họ. Travelodge Hotels Asia dựa vào thông tin liên hệ của thành viên như được phản ánh trong hồ sơ Thành viên cho bất kỳ thông tin liên lạc cần thiết nào. Khi tham gia Chương trình, Thành viên đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử liên quan đến hoạt động và dịch vụ do Chương trình cung cấp, bao gồm thông báo thông tin, báo cáo hàng tháng và thông tin liên quan đến hoạt động tài khoản của Thành viên. Travelodge Hotels Asia có quyền chấm dứt tài khoản của Thành viên và/hoặc thu hồi các đặc quyền hoặc lợi ích (bao gồm mọi Tín dụng hoàn tiền Travelodge đã tích lũy) nếu tài khoản không được liên kết với thông tin liên hệ hợp lệ, có liên quan đến nhiều địa chỉ email hoặc bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động lừa đảo hoặc lạm dụng.
 • Dữ liệu cá nhân. Bằng việc đăng ký và tham gia Chương trình, Thành viên đồng ý theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân 2012 đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của Thành viên bởi/cho Travelodge Hotels Asia và bên thứ ba khác vì mục đích của Chương trình, bao gồm cả các bên thứ ba quản lý Chương trình hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà Travelodge Hotels Asia có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, cho là phù hợp hoặc cần thiết liên quan đến Chương trình. Thành viên xác nhận rằng Thành viên đã đọc và đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản trong Chính sách quyền riêng tư của Travelodge Hotels Asia, có thể được Travelodge Hotels Asia sửa đổi tùy từng thời điểm. Bạn có thể tìm thấy bản sao của chính sách này trên https://www .travelodgehotels.asia/privacy-policy/.
 • Bảo hành thành viên. Bằng cách đăng ký và tham gia Chương trình, mỗi Thành viên đảm bảo và đồng ý:
  • duy trì và sử dụng một tài khoản Travelodge Cashback vào bất kỳ thời điểm nào;
  • là cá nhân duy nhất sử dụng tài khoản Travelodge Cashback không được chia sẻ với bất kỳ người nào khác;
  • thông tin liên hệ hợp lệ đã được cung cấp và sẽ được cập nhật;
  • rằng tên của Thành viên như được hiển thị trong hồ sơ thành viên phù hợp với nhận dạng hợp pháp của Thành viên;
  • rằng Thành viên chỉ có một địa chỉ email được đăng ký trong Chương trình;
  • rằng Thành viên đã đọc và hiểu các Điều khoản & Điều kiện này;
  • rằng Thành viên ít nhất 18 tuổi và được coi là người lớn về mặt pháp lý và có năng lực pháp lý để ký kết hợp đồng trong phạm vi quyền hạn của mình; Và
  • rằng Thành viên không được đăng ký với tư cách là một công ty và/hoặc tổ chức khác, vì chỉ những cá nhân mới được phép đăng ký Chương trình.

8. Chấm dứt tư cách thành viên.

 • Chấm dứt bởi Travelodge Hotels Asia. Travelodge Hotels Asia có thể chấm dứt bất kỳ lúc nào Tư cách thành viên không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này, khi có lý do để nghi ngờ bất kỳ gian lận, lạm dụng hoặc không trung thực nào, hoặc khi cần thiết hoặc hợp lý để làm như vậy để tuân thủ hoặc đáp ứng và luật pháp, quy định hoặc lệnh của tòa án
 • Chấm dứt bởi Thành viên. Nếu một thành viên chọn chấm dứt tư cách thành viên hoặc chọn không tham gia chương trình Travelodge Cashback, họ có thể gửi yêu cầu xóa vĩnh viễn thông tin cá nhân của mình tới hello@travelodgehotels.asia. Việc xử lý xóa dữ liệu sẽ diễn ra trong vòng bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.
 • Ảnh hưởng của việc Chấm dứt. Tất cả việc chấm dứt tư cách thành viên đồng nghĩa với việc rút lui hoàn toàn khỏi Chương trình, chấm dứt tất cả các đặc quyền, lợi ích và yêu cầu của Thành viên (bao gồm mọi Tín dụng hoàn tiền Travelodge đã tích lũy) và chấm dứt mọi mối quan hệ giữa Travelodge Hotels Asia và Thành viên theo Chương trình.

9. Điều khoản chung.

 • Không có giá trị tiền tệ. Travelodge Cashback Credits không có giá trị tiền tệ hoặc giá trị bán lại, không thể quy đổi thành tiền mặt hoặc bất kỳ hình thức tín dụng nào khác, không thể bán hoặc rút để đổi lấy tiền tệ, không thể hoàn lại tiền và không có giá trị cho đến khi được xuất trình để quy đổi theo các Điều khoản này và Điều kiện. Thành viên không có quyền sở hữu đối với Tín dụng hoàn tiền Travelodge tích lũy được và Tín dụng hoàn tiền Travelodge tích lũy không cấu thành tài sản của Thành viên. Việc sử dụng từ “kiếm” ở đây hoặc trong các tài liệu tiếp thị liên quan đến Tín dụng hoàn tiền của Travelodge sẽ có nghĩa là “thu thập” và không có nghĩa là Tín dụng hoàn tiền có bất kỳ giá trị tiền tệ nào. Việc sử dụng các từ “Hoàn tiền” hoặc “Tín dụng” ở đây, hoặc trong các tài liệu tiếp thị, liên quan đến Chương trình hoặc Tín dụng hoàn tiền của Travelodge không có nghĩa là hoặc ám chỉ rằng Tín dụng hoàn tiền của Travelodge có thể được quy đổi hoặc rút ra để đổi lấy tiền tệ hoặc có giá trị công cụ hoặc có bất kỳ giá trị tiền tệ nào. Không có quyền sở hữu nào được giành hoặc cấp đối với bất kỳ khoản tiền hoặc tài sản nào do Travelodge Hotels Asia nắm giữ liên quan đến việc trao Tín dụng hoàn tiền của Travelodge. Tín dụng Hoàn tiền của Travelodge không cấu thành khoản tiền được Travelodge Hotels Asia ủy thác giữ vì lợi ích của Thành viên. Các quyền của Thành viên chỉ giới hạn ở các quyền quy đổi như được quy định rõ ràng trong các Điều khoản và Điều kiện này. Travelodge Cashback Credits không được mua hoặc bán và không được chuyển nhượng.
 • Những hạn chế. Các thành viên có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, các điều khoản và điều kiện hiện hành khi làm việc, các thủ tục và chính sách nội bộ của chủ lao động và bất kỳ quy tắc nào khác mà họ phải tuân theo liên quan đến việc tham gia Chương trình. Travelodge Hotels Asia không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với việc Thành viên tham gia Chương trình hoặc tuân thủ bất kỳ điều khoản, điều kiện, chính sách, luật, quy tắc hoặc quy định nào như vậy. Các Điều khoản và Điều kiện này chỉ áp dụng trong phạm vi được luật pháp và quy định hiện hành của khu vực tài phán có liên quan của Thành viên hiện hành cho phép. Trong phạm vi bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này không được phép theo luật của khu vực tài phán có liên quan, Thành viên đồng ý rằng các phần còn lại của Điều khoản và Điều kiện này được phép sẽ áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Chương trình này hoặc việc tham gia vào đó là không hợp lệ và việc trao Tín dụng hoàn tiền của Travelodge là vô hiệu, nếu bị cấm hoặc hạn chế bởi quyền tài phán của Thành viên.
 • Giải phóng. Bằng cách tham gia Chương trình, mỗi Thành viên Chương trình đồng ý, trong phạm vi tối đa theo luật hiện hành, cho phép, hủy bỏ và giữ vô hại cho Travelodge Hotels Asia, các cơ quan quảng cáo và khuyến mãi, công ty mẹ, chi nhánh, công ty con và giám đốc của họ, viên chức, đại lý và nhân viên khỏi mọi khiếu nại hoặc thiệt hại phát sinh từ việc Thành viên đó sử dụng hoặc lạm dụng Chương trình. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, Travelodge Hotels Asia sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả, mẫu mực, trừng phạt hoặc gián tiếp nào khác hoặc đối với bất kỳ thiệt hại về lợi nhuận, mất dữ liệu hoặc thiệt hại do mất khả năng sử dụng.
 • Cập nhật Điều khoản và Điều kiện. Travelodge Hotels Asia toàn quyền quyết định cung cấp Chương trình và các lợi ích của nó. Travelodge Hotels Asia bảo lưu mọi quyền sửa đổi, thay đổi hoặc cập nhật Điều khoản và Điều kiện, cũng như sửa đổi, tạm dừng hoặc hủy bỏ Chương trình (bao gồm Tín dụng hoàn lại tiền của Travelodge) bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Travelodge Hotels Asia có quyền loại trừ bất kỳ người nào tham gia Chương trình mà không cần đưa ra bất kỳ thông báo hay lý do nào. Ngày “cập nhật lần cuối” được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này cho biết thời điểm các thay đổi được thực hiện lần cuối và Thành viên có trách nhiệm kiểm tra và xem xét các thay đổi đối với Điều khoản và Điều kiện thường xuyên. Bằng cách tiếp tục Tư cách thành viên của bạn trong Chương trình sau ngày thay đổi Điều khoản và Điều kiện được thực hiện lần cuối, bạn đồng ý với những thay đổi đó và khẳng định bạn đồng ý tuân thủ tất cả Điều khoản và Điều kiện, như đã cập nhật. Các Điều khoản và Điều kiện mới nhất thay thế và thay thế tất cả các Điều khoản và Điều kiện được công bố trước đó. Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được giải thích theo quyết định riêng của Travelodge Hotels Asia.
 • Nghĩa vụ thuế. Trong phạm vi mà việc Thành viên tham gia Chương trình hoặc phần thưởng, việc nhận hoặc quy đổi bất kỳ khoản Tín dụng hoàn tiền nào của Travelodge có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về thuế hoặc dưới bất kỳ hình thức nào, thì bất kỳ nghĩa vụ thuế nào như vậy đều thuộc trách nhiệm của Thành viên. Travelodge Hotels Asia không chịu trách nhiệm và không đưa ra tuyên bố nào về việc xử lý thuế đối với bất kỳ Tín dụng hoàn tiền nào của Travelodge hoặc Chương trình.
 • Nhiệm vụ của Travelodge Hotels Asia. Travelodge Hotels Asia có thể chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Chương trình này hoặc bất kỳ chương trình khách hàng thân thiết nào khác vào bất kỳ lúc nào cho bất kỳ tổ chức có liên quan hoặc không liên quan nào, tùy theo quyết định của mình kèm theo thông báo cho các Thành viên.
 • Các bên thứ ba. Một người không đăng ký và tham gia Chương trình sẽ không có quyền theo Đạo luật Hợp đồng (Quyền của bên thứ ba) năm 2001 để thực thi bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào trong số này.
 • Giải quyết tranh chấp. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng Hoàn tiền của Travelodge tại hello@travelodgehotels.asia. Mọi tranh chấp chưa được giải quyết phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm mọi câu hỏi về sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của nó, sẽ được chuyển đến và giải quyết cuối cùng bằng trọng tài do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (“SIAC”) quản lý theo quy định của Quy tắc Trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore hiện đang có hiệu lực, quy tắc này được coi là được đưa vào bằng cách tham chiếu trong điều khoản này. Trụ sở của trọng tài sẽ là Singapore. Ngôn ngữ của trọng tài sẽ là tiếng Anh. Hội đồng Trọng tài sẽ bao gồm một (1) trọng tài viên.
 • Luật chi phối. Các Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh bởi luật pháp Singapore.

Nếu có thêm thắc mắc về Chương trình hoàn tiền của Travelodge, vui lòng liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi qua email tại hello@travelodgehotels.asia.