1. הקדמה

אנא קרא את התנאים וההגבלות הסטנדרטיים של האתר ("התנאים" אלה של "התנאים וההגבלות הסטנדרטיים של האתר") הכלולים בדף אינטרנט זה בזהירות לפני השימוש ב- www.travelodgehotels.asia אתר אינטרנט (להלן בשם "אתר זה") המופעל על ידי Travelodge Hotels Asia. על ידי שימוש באתר זה, אתה מקבל באופן מפורש את כל התנאים וההגבלות הכלולים כאן במלואם. אסור לך להשתמש באתר זה, אם יש לך התנגדות לאחד מהתנאים וההגבלות הסטנדרטיים של האתר.

2. הסכם לשימוש

אתר זה אינו מיועד לשימוש על ידי קטינים כלשהם (מוגדרים כמי שגילם מתחת ל-18), ואתה מתחייב כי יש לך הסמכות החוקית להתקשר בהסכם זה ולהשתמש באתר זה בהתאם לכל התנאים וההגבלות המופיעים כאן. אתה מסכים להיות אחראי כלכלית לכל השימוש שלך באתר זה (כמו גם לשימוש בחשבונך על ידי אחרים, לרבות ללא הגבלה, קטינים החיים איתך). אתה מסכים לפקח על כל שימוש על ידי קטינים באתר זה תחת שמך או חשבונך.

אתה מסכים שמתקני ההזמנות של אתר זה ישמשו רק לביצוע הזמנות או רכישות לגיטימיות עבורך או עבור אדם אחר עבורו אתה מורשה על פי חוק לפעול. אתה מבין ששימוש יתר או שימוש לרעה במתקני ההזמנה של אתר זה עלול לגרום למניעת גישה למתקנים כאלה.

עבור כל הזמנה או שירות אחר שעלול לגבות עמלות, אתה מסכים לציית לתנאי הרכישה המוטלים, לרבות, אך לא רק, תשלום של כל הסכומים במועדם ועמידה בכל הכללים וההגבלות בנוגע לזמינות התעריפים. , מוצרים או שירותים. אתה תהיה אחראי לחלוטין לכל החיובים, העמלות, המכסים, המסים וההערכות הנובעים מהשימוש באתר זה.

3. המרת מטבע

שערי המטבע מבוססים על מקורות זמינים לציבור ויש להשתמש בהם כהנחיות בלבד. מחירי החדרים מובטחים רק במטבע המקומי של המלון. ציטוטי המטבע לא מתעדכנים כל יום. נתוני המטבע המסופק על ידי אתר זה נחשבים מדויקים, אולם Travelodge Hotels Asia ו/או חברות הבת והשותפים שלה אינם מתחייבים או מבטיחים דיוק כזה.

4. זכויות קניין רוחני

מלבד התוכן שבבעלותך, שאולי בחרת לכלול באתר זה, במסגרת תנאים והגבלות אלה, Travelodge Hotels Asia ו/או מעניקי הרישיונות שלו הם בעלי כל הזכויות על הקניין הרוחני והחומר הכלולים באתר זה, וכל הזכויות הללו שמורות.

ניתן לך רישיון מוגבל, בכפוף להגבלות המפורטות בתנאים והגבלות אלה, למטרות צפייה בחומר הכלול באתר זה. אין לשכפל, להפיץ, לפרסם, להציג, להעלות או לשדר חומרים למעט כפי שהותר במפורש כאן על ידי Travelodge Hotels Asia. אינך רשאי להסיר כל זכויות יוצרים, הודעה על סימן מסחרי או הודעות קנייניות מהחומרים; או להשתמש בחומרים של אתר זה למעט כפי שמותר בהסכם זה.

5. הודעות זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

כל התוכן של אתר זה הוא הרכוש המוגן בזכויות יוצרים של Travelodge Hotels Asia, או חברות בנות, שותפות או א Travelodge Hotels Asia נותן רישיון, לפי העניין. כל התוכן של אתר זה מוגן על ידי סינגפור וחוקי זכויות יוצרים בינלאומיים.

6. הגבלות

אתה מוגבל במפורש מכל הדברים הבאים:

העתקה, הצגה, שינוי, שכפול או העברה אחרת של כל אחד מהחומרים לצד שלישי כלשהו, ללא אישור מראש ובכתב של Travelodge Hotels Asia;

הפרעה או שיבוש של רשתות המחוברות לאתר;

שימוש או ניסיון להשתמש בכל מכשיר, תוכנה או שגרה אשר מפריעים לתפקוד התקין של האתר, או כל עסקאות המוצעות באמצעות האתר;

העברת קבצים, נתונים או חומרים אחרים המכילים וירוס מחשב, נתונים פגומים או הוראות או עיצוב אחר שימחקו נתונים או תכנות או יגרמו לאתר או כל ציוד או מערכת להיות בלתי פעילים או בלתי ניתנים לשימוש באופן המלא שלשמו מְעוּצָב;

מסירת כל תקשורת לאתר או באמצעותו המפרה כל חוק מקומי, מדינתי, פדרלי או בינלאומי;

מסירת כל תקשורת לאתר או באמצעותו המכילה חומר משמיץ, לשון הרע, פוגעני או מגונה; אוֹ

מסירת כל תקשורת לאתר או באמצעותו אשר תפגע בזכויות של צד שלישי כלשהו.

7. מדיניות זכויות יוצרים

Travelodge Hotels Asia מכבד את זכויות היוצרים של אחרים ואימץ ויישם מדיניות הקובעת:

הסרת תוכן מהאתר בנסיבות מתאימות; ו

השעיה או סיום של בעלי חשבונות או מנויים המפרים שוב ושוב את זכויות היוצרים של אחרים.

יש להפנות הודעות על הפרה נטענת Travelodge Hotels Asia כדלהלן:

Travelodge Hotels (Asia) Pte Ltd

6 Temasek Boulevard, #23-01, Suntec Tower Four, סינגפור 038986

סינגפור 079903

אימייל: hello@travelodgehotels.asia

צדדים המגישים תוכן לאתר צריכים להיות מודעים לכך Travelodge Hotels Asia שומרת לעצמה את הזכות להשעות או להפסיק את המנויים או החשבונות שלהם במקרה ש Travelodge Hotels Asia קובעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי ביצעו פעולות חוזרות ונשנות של הפרת זכויות יוצרים.

8. סודיות החומרים

החומרים הם מידע סודי לחלוטין ומידע קנייני של Travelodge Hotels Asia ו/או נותני הרישיונות שלה, לפי העניין.

9. אתרים מקושרים

אתר זה כולל קישורים לאתרים אחרים. Travelodge Hotels Asia מספק קישורים כאלה אך ורק לנוחיותך ולמטרות מידע בלבד. הכללת קישורים אלה אינה מעידה בשום אופן Travelodge Hotels Asia's תמיכה, תמיכה או אישור של התוכן, הפרסום, המוצרים, השירותים, המדיניות או חומרים אחרים באתרים כאלה או זמינים מהם. אם תחליט לגשת לאתרים אחרים, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד. אתרים אחרים עשויים לכלול קישורים לאתר. הכללת קישורים כאמור אינה מעידה על תמיכה, תמיכה או אישור של האתר האחר לתוכן, הפרסום, המוצרים, השירותים, המדיניות או חומרים אחרים באתר או הזמינים ממנו.

10. פרטיות

השימוש שלך באתר זה כפוף ל-Travelodge Hotels Asia's הצהרת פרטיות. בבקשה תלחץ כאן להצהרת הפרטיות שלנו.

11. הגבלת אחריות

בשום מקרה, Travelodge Hotels Asia, ואף אחד מבעלי העניין והעובדים שלו, יהיו אחראים כלפיך לכל דבר הנובע או קשור בכל דרך שהיא לשימוש באתר זה, בין אם בפעולה בחוזה או בנזיקין, הנובע מהשימוש או הביצוע של האתר או החומרים, או הביצועים או אי הביצוע של Travelodge Hotels Asia או כל ספקי צד שלישי של מוצרים או שירותים הקשורים לאתר זה.

12. הודעות

כל ההודעות והתקשורת אחרת המותרת או נדרשת על פי הוראות הסכם זה עשויות להינתן בדואר אלקטרוני או רגיל או, אם על ידי Travelodge Hotels Asia, על ידי פרסום הודעה כזו באתר זה. הודעה נחשבת שניתנה עם קבלתך אם נשלחה בדואר אלקטרוני או רגיל, או מיד עם הפרסום באתר זה.

Travelodge Hotels Asia שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים, התנאים וההודעות לפיהם מוצעים התכנים והאתר בכל עת.