1. Inleiding

Lees deze standaardvoorwaarden voor websites (deze "voorwaarden" van deze "standaardvoorwaarden voor websites") op deze webpagina zorgvuldig door voordat u de www.travelodgehotels.asia Website (hierna deze "Website") beheerd door Travelodge Hotels Asia. Door deze website te gebruiken, accepteert u uitdrukkelijk alle voorwaarden en bepalingen die hierin zijn opgenomen. U mag deze website niet gebruiken als u bezwaar hebt tegen een van deze standaardvoorwaarden van de website.

2. Overeenkomst voor gebruik

Deze website is niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen (gedefinieerd als degenen die jonger zijn dan 18 jaar), en u garandeert dat u de wettelijke bevoegdheid bezit om deze overeenkomst aan te gaan en deze website te gebruiken in overeenstemming met alle hierin vermelde algemene voorwaarden. U stemt ermee in financieel verantwoordelijk te zijn voor al uw gebruik van deze website (evenals voor het gebruik van uw account door anderen, inclusief maar niet beperkt tot minderjarigen die bij u wonen). U stemt ermee in toezicht te houden op al het gebruik door minderjarigen van deze website onder uw naam of account.

U stemt ermee in dat de reserveringsfaciliteiten van deze website alleen worden gebruikt om legitieme reserveringen of aankopen te doen voor u of voor een andere persoon voor wie u wettelijk bevoegd bent om op te treden. U begrijpt dat overmatig gebruik of misbruik van de reserveringsfaciliteiten van deze Website ertoe kan leiden dat u de toegang tot dergelijke faciliteiten wordt ontzegd.

Voor alle reserveringen of andere diensten waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht, stemt u ermee in zich te houden aan de opgelegde aankoopvoorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, betaling van alle bedragen wanneer deze verschuldigd zijn en naleving van alle regels en beperkingen met betrekking tot beschikbaarheid van tarieven , producten of diensten. U bent volledig verantwoordelijk voor alle kosten, vergoedingen, rechten, belastingen en aanslagen die voortvloeien uit het gebruik van deze Website.

3. Valutaconversie

Valutakoersen zijn gebaseerd op openbaar beschikbare bronnen en dienen alleen als richtlijn te worden gebruikt. Kamerprijzen zijn alleen gegarandeerd in de lokale valuta van het hotel. Valutakoersen worden niet elke dag bijgewerkt. De valuta-informatie die door deze website wordt verstrekt, wordt verondersteld nauwkeurig te zijn, maar Travelodge Hotels Asia en/of haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen garanderen dergelijke nauwkeurigheid niet.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Behalve de inhoud waarvan u de eigenaar bent, die u mogelijk hebt gekozen om op deze website op te nemen, onder deze Algemene voorwaarden, Travelodge Hotels Asia en/of zijn licentiegevers bezitten alle rechten op het intellectuele eigendom en materiaal op deze website, en al dergelijke rechten zijn voorbehouden.

U krijgt een beperkte licentie, met inachtneming van de beperkingen die in deze Algemene voorwaarden worden gesteld, voor het bekijken van het materiaal op deze Website. Geen enkel materiaal mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, gepost, weergegeven, geüpload of verzonden, behalve zoals hierin uitdrukkelijk toegestaan door: Travelodge Hotels Azië. U mag geen copyright-, handelsmerk- of eigendomsvermeldingen van de materialen verwijderen; of de materialen van deze Website gebruiken, behalve zoals toegestaan in deze Overeenkomst.

5. Copyright- en handelsmerkkennisgevingen

Alle inhoud van deze website is het auteursrechtelijk beschermde eigendom van Travelodge Hotels Asia, of hun dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of een Travelodge Hotels Azië licentiegever, voor zover van toepassing. Alle inhoud van deze website wordt beschermd door Singaporese en internationale auteursrechtwetten.

6. Beperkingen:

U bent uitdrukkelijk beperkt van al het volgende:

Het kopiëren, weergeven, wijzigen, reproduceren of anderszins overdragen van de Materialen aan een derde partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Travelodge Hotels Azië;

Interfereren met of verstoren van netwerken verbonden met de Website;

Het gebruiken of proberen te gebruiken van een apparaat, software of routine die de goede werking van de Website verstoort, of transacties die via de Website worden aangeboden;

Het verzenden van bestanden, gegevens of andere materialen die een computervirus, corrupte gegevens of andere instructies of ontwerpen bevatten die gegevens of programmering zouden wissen of ervoor zouden zorgen dat de Website of enige apparatuur of systeem onbruikbaar zou worden of niet meer zou kunnen worden gebruikt op de volledige manier waarvoor het was bedoeld ontworpen;

Het leveren van communicatie naar of via de Website die in strijd is met lokale, staats-, federale of internationale wetgeving;

Het leveren van communicatie naar of via de Website die lasterlijk, lasterlijk, beledigend of obsceen materiaal bevat; of

Het leveren van communicatie aan of via de Website die inbreuk maakt op de rechten van een derde partij.

7. Auteursrechtbeleid

Travelodge Hotels Azië respecteert de auteursrechten van anderen en heeft een beleid aangenomen en geïmplementeerd dat voorziet in:

Het verwijderen van inhoud van de Website onder passende omstandigheden; en

De schorsing of beëindiging van accounthouders of abonnees die herhaaldelijk inbreuk maken op de auteursrechten van anderen.

Meldingen van beweerde inbreuk moeten worden gericht aan: Travelodge Hotels Azië als volgt:

Travelodge Hotels (Azië) Pte Ltd

6 Temasek Boulevard, #23-01, Suntec Tower Four, Singapore 038986

Singapore 079903

E-mail: hallo@travelodgehotels.asia

Partijen die inhoud op de Website indienen, dienen zich ervan bewust te zijn dat: Travelodge Hotels Azië behoudt zich het recht voor om hun abonnementen of accounts op te schorten of te beëindigen in het geval dat Travelodge Hotels Azië stelt, naar eigen goeddunken, vast dat zij herhaaldelijk inbreuk hebben gemaakt op het auteursrecht.

8. Vertrouwelijkheid van materialen

De materialen zijn strikt vertrouwelijke en eigendomsinformatie van Travelodge Hotels Asia en/of haar licentiegevers, naargelang het geval.

9. Gelinkte websites

Deze website bevat links naar andere websites. Travelodge Hotels Azië biedt dergelijke links uitsluitend voor uw gemak en uitsluitend voor informatieve doeleinden. De opname van deze links geeft op geen enkele manier aan: Travelodge Hotels Azië goedkeuring, ondersteuning of goedkeuring van de inhoud, advertenties, producten, diensten, beleid of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke websites. Als u besluit andere websites te bezoeken, doet u dit op eigen risico. Andere websites kunnen links naar de Website bevatten. Het opnemen van dergelijke links betekent niet dat de andere website de inhoud, advertenties, producten, diensten, beleid of ander materiaal op of beschikbaar via de website onderschrijft, ondersteunt of goedkeurt.

10. Privacy

Uw gebruik van deze website is onderworpen aan Travelodge Hotels Asia's Privacyverklaring. Klik a.u.b. hier voor onze privacyverklaring.

11. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Travelodge Hotels Asia, noch een van zijn belanghebbenden en werknemers, zijn aansprakelijk jegens u voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van deze website, hetzij in een contractuele of onrechtmatige daad, voortvloeiend uit het gebruik of de prestaties van de website of de materialen, of het al dan niet presteren door Travelodge Hotels Azië of enige derde partij leveranciers van producten of diensten met betrekking tot deze website.

12. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen en andere mededelingen die zijn toegestaan of vereist door de bepalingen van deze Overeenkomst kunnen worden gedaan per elektronische of conventionele post of, indien door Travelodge Hotels Asia, door een dergelijke kennisgeving op deze website te plaatsen. Kennisgeving wordt geacht te zijn gegeven bij ontvangst door u indien verzonden per elektronische of conventionele post, of onmiddellijk na plaatsing op deze Website.

Travelodge Hotels Azië behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen waaronder de inhoud en de Website worden aangeboden op elk moment te wijzigen.