1. Úvod

Před použitím této webové stránky si prosím pozorně přečtěte tyto standardní podmínky webových stránek (dále jen „podmínky“ těchto „standardních smluvních podmínek webových stránek“) obsažené zde na této webové stránce www.travelodgehotels.asia Webová stránka (dále jen „webová stránka“) provozovaná Travelodge Hotels Asia. Používáním této webové stránky výslovně souhlasíte se všemi smluvními podmínkami zde uvedenými v plném rozsahu. Tyto webové stránky nesmíte používat, pokud máte námitky proti kterýmkoli z těchto standardních podmínek webové stránky.

2. Smlouva o používání

Tyto webové stránky nejsou určeny pro nezletilé osoby (definované jako osoby mladší 18 let) a zaručujete, že máte zákonné oprávnění uzavřít tuto smlouvu a používat tyto webové stránky v souladu se všemi zde uvedenými podmínkami. Souhlasíte s tím, že ponesete finanční odpovědnost za veškeré vaše používání této webové stránky (stejně jako za používání vašeho účtu ostatními, včetně, bez omezení, nezletilých osob žijících s vámi). Souhlasíte s tím, že budete dohlížet na veškeré používání tohoto webu nezletilými pod vaším jménem nebo účtem.

Souhlasíte s tím, že rezervační možnosti této webové stránky budou použity pouze k provádění oprávněných rezervací nebo nákupů pro vás nebo pro jinou osobu, pro kterou jste ze zákona oprávněni jednat. Berete na vědomí, že nadměrné používání nebo zneužívání rezervačních zařízení této webové stránky může vést k tomu, že vám bude odepřen přístup k těmto zařízením.

U všech rezervací nebo jiných služeb, za které mohou být účtovány poplatky, souhlasíte s tím, že se budete řídit stanovenými podmínkami nákupu, včetně mimo jiné platby všech částek v době splatnosti a dodržování všech pravidel a omezení týkajících se dostupnosti sazeb. , produkty nebo služby. Budete plně odpovědní za všechny poplatky, poplatky, cla, daně a výměry vyplývající z používání této webové stránky.

3. Převod měn

Kurzy měn jsou založeny na veřejně dostupných zdrojích a měly by být používány pouze jako vodítko. Ceny pokojů jsou garantovány pouze v místní měně hotelu. Kurzy měn se neaktualizují každý den. Informace o měně poskytované touto webovou stránkou jsou považovány za přesné, avšak Travelodge Hotels Asia a/nebo její dceřiné společnosti a přidružené společnosti takovou přesnost nezaručují ani nezaručují.

4. Práva duševního vlastnictví

Kromě obsahu, který vlastníte a který jste se možná rozhodli zahrnout na tuto webovou stránku, na základě těchto smluvních podmínek, Travelodge Hotels Asia a/nebo její poskytovatelé licencí vlastní všechna práva k duševnímu vlastnictví a materiálu obsaženému na této webové stránce a všechna tato práva jsou vyhrazena.

Je vám udělena omezená licence, s výhradou omezení uvedených v těchto Podmínkách, pro účely prohlížení materiálů obsažených na těchto webových stránkách. Žádné materiály se nesmějí reprodukovat, distribuovat, zveřejňovat, zobrazovat, nahrávat nebo přenášet, pokud to není výslovně povoleno zde Travelodge Hotely Asie. Z materiálů nesmíte odstraňovat žádná upozornění na autorská práva, ochranné známky nebo vlastnictví; nebo používat materiály této webové stránky jinak, než je povoleno v této smlouvě.

5. Upozornění na autorská práva a ochranné známky

Veškerý obsah této webové stránky je chráněn autorským právem společnosti Travelodge Hotels Asia, nebo jejich dceřiné společnosti, přidružené společnosti nebo a Travelodge Hotely Asie poskytovatel licence, podle potřeby. Veškerý obsah této webové stránky je chráněn singapurskými a mezinárodními zákony o autorských právech.

6. Omezení

Jste výslovně omezeni na všechny následující:

Kopírování, zobrazování, upravování, reprodukování nebo jiné přenášení jakýchkoli materiálů jakékoli třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Travelodge Hotely Asie;

Rušení nebo narušování sítí připojených k Webovým stránkám;

Používání nebo pokus o použití jakéhokoli zařízení, softwaru nebo rutiny, které narušují řádné fungování webové stránky nebo jakékoli transakce nabízené prostřednictvím webové stránky;

Přenášení souborů, dat nebo jiných materiálů obsahujících počítačový virus, poškozená data nebo jiné instrukce nebo návrhy, které by vymazaly data nebo programování nebo způsobily, že by se webové stránky nebo jakékoli zařízení nebo systém staly nefunkčními nebo neschopnými být plně využívány způsobem, pro který byly navržený;

Doručování jakékoli komunikace na webovou stránku nebo jejím prostřednictvím, která porušuje jakékoli místní, státní, federální nebo mezinárodní právo;

Doručování jakékoli komunikace na nebo prostřednictvím webové stránky, která obsahuje pomlouvačný, urážlivý, urážlivý nebo obscénní materiál; nebo

Doručování jakékoli komunikace na webovou stránku nebo jejím prostřednictvím, která bude porušovat práva jakékoli třetí strany.

7. Zásady autorských práv

Travelodge Hotely Asie respektuje autorská práva ostatních a přijal a zavedl politiku, která stanoví:

odstranění obsahu z webových stránek za vhodných okolností; a

Pozastavení nebo ukončení držitelů účtů nebo předplatitelů, kteří opakovaně porušují autorská práva jiných osob.

Oznámení o údajném porušení by měla být směrována na Travelodge Hotely Asie jak následuje:

Travelodge Hotels (Asie) Pte Ltd

6 Temasek Boulevard, #23-01, Suntec Tower Four, Singapur 038986

Singapur 079903

E-mailem: ahoj@travelodgehotels.asia

Strany zasílající obsah na webové stránky by si to měly být vědomy Travelodge Hotely Asie si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit své předplatné nebo účty v případě, že Travelodge Hotely Asie na základě vlastního uvážení určí, že se opakovaně dopustili porušení autorských práv.

8. Důvěrnost materiálů

Materiály jsou přísně důvěrné a jsou chráněnými informacemi Travelodge Hotels Asia a/nebo jeho poskytovatelů licencí, podle potřeby.

9. Propojené webové stránky

Tato webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Travelodge Hotely Asie poskytuje takové odkazy pouze pro vaše pohodlí a pouze pro informační účely. Zahrnutí těchto odkazů v žádném případě nenasvědčuje Travelodge Hotels Asia's schvalování, podpora nebo schvalování obsahu, reklamy, produktů, služeb, zásad nebo jiných materiálů na nebo dostupných z těchto webových stránek. Pokud se rozhodnete vstoupit na jiné webové stránky, činíte tak na vlastní riziko. Jiné webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky. Zahrnutí takových odkazů neznamená, že druhá webová stránka schvaluje, podporuje nebo schvaluje obsah, reklamu, produkty, služby, zásady nebo jiné materiály na nebo dostupné z webové stránky.

10. Soukromí

Vaše používání této webové stránky podléhá Travelodge Hotels Asia's Prohlášení o ochraně soukromí. prosím klikněte tady pro naše prohlášení o ochraně osobních údajů.

11. Omezení odpovědnosti

Travelodge Hotels Asia v žádném případě nesmí, ani žádný z jejích zúčastněných stran a zaměstnanců, vám nenese odpovědnost za cokoli vyplývající z nebo jakkoli spojeného s používáním této webové stránky, ať už v rámci smluvního jednání nebo deliktu, vyplývajícího z používání nebo výkonu webové stránky nebo materiály nebo výkon či neplnění Travelodge Hotely Asie nebo jakékoli třetí strany, poskytovatelé produktů nebo služeb souvisejících s touto webovou stránkou.

12. Upozornění

Veškerá oznámení a jiná sdělení povolená nebo vyžadovaná ustanoveními této smlouvy mohou být zaslána elektronickou nebo konvenční poštou nebo, pokud Travelodge Hotels Asiazveřejněním takového oznámení na této webové stránce. Oznámení se považuje za předané okamžikem, kdy jej obdržíte, pokud je zasláno elektronickou nebo konvenční poštou, nebo okamžitě po zveřejnění na této webové stránce.

Travelodge Hotely Asie si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky a upozornění, za kterých jsou obsah a webové stránky nabízeny.