1. Introduktion

Læs venligst disse webstedsstandardvilkår og -betingelser (disse "vilkår" for disse "webstedsstandardvilkår og -betingelser"), der er indeholdt heri på denne webside, omhyggeligt, før du bruger www.travelodgehotels.asia Hjemmeside (i det følgende som denne "hjemmeside") drevet af Travelodge Hotels Asia. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du udtrykkeligt alle vilkår og betingelser indeholdt heri fuldt ud. Du må ikke bruge dette websted, hvis du har nogen indsigelse mod nogen af disse websteds standardvilkår og -betingelser.

2. Aftale om brug

Denne hjemmeside er ikke til brug for mindreårige (defineret som dem, der er under 18 år), og du garanterer, at du har den juridiske autoritet til at indgå denne aftale og bruge denne hjemmeside i overensstemmelse med alle vilkår og betingelser heri. Du accepterer at være økonomisk ansvarlig for al din brug af denne hjemmeside (såvel som for andres brug af din konto, herunder uden begrænsning, mindreårige, der bor hos dig). Du accepterer at overvåge al mindreåriges brug af denne hjemmeside under dit navn eller din konto.

Du accepterer, at reservationsfaciliteterne på denne hjemmeside kun skal bruges til at foretage legitime reservationer eller køb for dig eller for en anden person, for hvem du er juridisk autoriseret til at handle. Du forstår, at overforbrug eller misbrug af reservationsfaciliteterne på denne hjemmeside kan resultere i, at du bliver nægtet adgang til sådanne faciliteter.

For alle reservationer eller andre tjenester, for hvilke der kan opkræves gebyrer, accepterer du at overholde de pålagte købsvilkår og -betingelser, herunder, men ikke begrænset til, betaling af alle beløb, når de forfalder, og overholdelse af alle regler og begrænsninger vedrørende tilgængelighed af priser , produkter eller tjenester. Du er fuldstændig ansvarlig for alle gebyrer, gebyrer, afgifter, skatter og vurderinger, der opstår som følge af brugen af denne hjemmeside.

3. Valutaomregning

Valutakurser er baseret på offentligt tilgængelige kilder og bør kun bruges som retningslinjer. Værelsespriser er kun garanteret i hotellets lokale valuta. Valutakurser opdateres ikke hver dag. Valutaoplysningerne, der leveres af denne hjemmeside, menes at være nøjagtige, men Travelodge Hotels Asia og/eller dets datterselskaber og tilknyttede selskaber garanterer eller garanterer ikke en sådan nøjagtighed.

4. Immaterielle rettigheder

Ud over det indhold, du ejer, som du muligvis har valgt at inkludere på denne hjemmeside, under disse vilkår og betingelser, Travelodge Hotels Asia og/eller dets licensgivere ejer alle rettigheder til den intellektuelle ejendom og materiale indeholdt på denne hjemmeside, og alle sådanne rettigheder er forbeholdt.

Du tildeles en begrænset licens, underlagt de begrænsninger, der er angivet i disse vilkår og betingelser, med det formål at se materialet på denne hjemmeside. Intet materiale må reproduceres, distribueres, postes, vises, uploades eller transmitteres, undtagen som det udtrykkeligt er tilladt heri af Travelodge Hotel i Asien. Du må ikke fjerne nogen copyright-, varemærke- eller ejendomsmeddelelser fra materialerne; eller bruge materialerne på denne hjemmeside, undtagen som tilladt i denne aftale.

5. Ophavsret og varemærkemeddelelser

Alt indhold på denne hjemmeside er ophavsretligt beskyttet af Travelodge Hotels Asia, eller deres datterselskaber, tilknyttede selskaber eller en Travelodge Hotel i Asien licensgiver, alt efter hvad der er relevant. Alt indhold på denne hjemmeside er beskyttet af Singapore og internationale love om ophavsret.

6. Begrænsninger

Du er udtrykkeligt begrænset fra alt det følgende:

Kopiering, visning, ændring, reproduktion eller på anden måde overførsel af materialerne til en tredjepart uden forudgående skriftlig tilladelse fra Travelodge Hotel i Asien;

Forstyrrelse af eller afbrydelse af netværk forbundet til webstedet;

Brug eller forsøg på at bruge enhver enhed, software eller rutine, der forstyrrer den korrekte funktion af hjemmesiden, eller enhver transaktion, der tilbydes via hjemmesiden;

Overførsel af filer, data eller andet materiale, der indeholder en computervirus, beskadigede data eller andre instruktioner eller design, der ville slette data eller programmering eller forårsage, at hjemmesiden eller ethvert udstyr eller system bliver ubrugeligt eller ude af stand til at blive brugt på den fulde måde, som det var til designet;

Levering af enhver kommunikation til eller gennem webstedet, som overtræder enhver lokal, statslig, føderal eller international lov;

Levere enhver kommunikation til eller gennem webstedet, der indeholder ærekrænkende, injurierende, fornærmende eller uanstændigt materiale; eller

Levering af enhver kommunikation til eller gennem hjemmesiden, der vil krænke tredjeparts rettigheder.

7. Politik om ophavsret

Travelodge Hotel i Asien respekterer andres ophavsretlige rettigheder og har vedtaget og implementeret en politik, der giver mulighed for:

Fjernelse af indhold fra hjemmesiden under passende omstændigheder; og

Suspension eller opsigelse af kontohavere eller abonnenter, der gentagne gange krænker andres ophavsretsrettigheder.

Meddelelser om påstået krænkelse skal rettes til Travelodge Hotel i Asien som følger:

Travelodge Hotels (Asien) Pte Ltd

6 Temasek Boulevard, #23-01, Suntec Tower Four, Singapore 038986

Singapore 079903

E-mail: hello@travelodgehotels.asia

Parter, der indsender indhold til webstedet, skal være opmærksomme på dette Travelodge Hotel i Asien forbeholder sig retten til at suspendere eller opsige deres abonnementer eller konti i tilfælde af, at Travelodge Hotel i Asien bestemmer efter eget skøn, at de har deltaget i gentagne handlinger med krænkelse af ophavsretten.

8. Fortrolighed af materialer

Materialerne er strengt fortrolige og proprietære oplysninger tilhørende Travelodge Hotels Asia og/eller dets licensgivere, alt efter hvad der er relevant.

9. Linkede websteder

Denne hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Travelodge Hotel i Asien leverer sådanne links udelukkende som en bekvemmelighed for dig og kun til informationsformål. Inkluderingen af disse links indikerer på ingen måde Travelodge Hotels Asia's godkendelse, støtte eller godkendelse af indholdet, annonceringen, produkterne, tjenesterne, politikker eller andet materiale på eller tilgængeligt fra sådanne websteder. Hvis du beslutter dig for at få adgang til andre websteder, gør du det på egen risiko. Andre websteder kan indeholde links til webstedet. Inkluderingen af sådanne links angiver ikke den anden hjemmesides godkendelse, støtte eller godkendelse af indholdet, annonceringen, produkterne, tjenesterne, politikker eller andet materiale på eller tilgængeligt fra hjemmesiden.

10. Privatliv

Din brug af denne hjemmeside er underlagt Travelodge Hotels Asias Fortrolighedserklæring. Klik venligst her for vores fortrolighedserklæring.

11. Ansvarsbegrænsning

Under ingen omstændigheder må Travelodge Hotels Asia, eller nogen af dets interessenter og medarbejdere, være ansvarlige over for dig for noget, der opstår som følge af eller på nogen måde forbundet med brugen af denne hjemmeside, uanset om det er i en kontrakt eller erstatningsretlig handling, der opstår som følge af brugen eller udførelsen af hjemmesiden eller materialerne, eller ydeevnen eller manglende ydeevne af Travelodge Hotel i Asien eller tredjepartsudbydere af produkter eller tjenester relateret til denne hjemmeside.

12. Meddelelser

Alle meddelelser og anden kommunikation, der er tilladt eller påkrævet i henhold til bestemmelserne i denne aftale, kan gives via elektronisk eller konventionel post eller, hvis Travelodge Hotels Asia, ved at offentliggøre en sådan meddelelse på denne hjemmeside. Meddelelse anses for at være givet ved modtagelse af dig, hvis den sendes med elektronisk eller konventionel post, eller umiddelbart efter offentliggørelse på denne hjemmeside.

Travelodge Hotel i Asien forbeholder sig retten til at ændre de vilkår, betingelser og meddelelser, hvorunder indholdet og hjemmesiden tilbydes til enhver tid.