1. บทนำ

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานเว็บไซต์เหล่านี้ ("ข้อกำหนด" เหล่านี้ของ "ข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานเว็บไซต์") ที่มีอยู่ในที่นี้บนหน้าเว็บนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้ www.travelodgehotels.asia เว็บไซต์ (ในที่นี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) ดำเนินการโดย Travelodge Hotels Asia โดยการใช้เว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในที่นี้อย่างชัดแจ้ง คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้หากคุณมีข้อโต้แย้งใดๆ ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของเว็บไซต์เหล่านี้

2. ข้อตกลงในการใช้งาน

เว็บไซต์นี้ไม่เหมาะสำหรับผู้เยาว์ (หมายถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) และคุณรับประกันว่าคุณมีอำนาจตามกฎหมายในการเข้าทำข้อตกลงนี้และใช้เว็บไซต์นี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ คุณตกลงที่จะรับผิดชอบทางการเงินสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ทั้งหมดของคุณ (เช่นเดียวกับการใช้บัญชีของคุณโดยผู้อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้เยาว์ที่อาศัยอยู่กับคุณ) คุณตกลงที่จะดูแลการใช้งานทั้งหมดโดยผู้เยาว์ของเว็บไซต์นี้ภายใต้ชื่อหรือบัญชีของคุณ

คุณตกลงว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในการจองของเว็บไซต์นี้จะใช้เพื่อทำการจองหรือซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นสำหรับคุณหรือสำหรับบุคคลอื่นที่คุณได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินการ คุณเข้าใจดีว่าการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกการจองมากเกินไปหรือใช้งานในทางที่ผิดของเว็บไซต์นี้อาจส่งผลให้คุณถูกปฏิเสธการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว

สำหรับการจองหรือบริการอื่น ๆ ที่อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการซื้อที่กำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การชำระเงินจำนวนทั้งหมดเมื่อถึงกำหนด และปฏิบัติตามกฎและข้อจำกัดทั้งหมดเกี่ยวกับความพร้อมของราคา , สินค้าหรือบริการ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม อากร ภาษี และการประเมินทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้โดยสมบูรณ์

3. การแปลงสกุลเงิน

อัตราสกุลเงินอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และควรใช้เป็นแนวทางเท่านั้น รับประกันราคาห้องพักในสกุลเงินท้องถิ่นของโรงแรมเท่านั้น ราคาสกุลเงินไม่ได้อัพเดททุกวัน ข้อมูลสกุลเงินที่จัดทำโดยเว็บไซต์นี้เชื่อว่ามีความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม Travelodge Hotels Asia และ/หรือบริษัทสาขาและบริษัทในเครือไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้องดังกล่าว

4. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

นอกเหนือจากเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของ ซึ่งคุณอาจเลือกที่จะรวมไว้บนเว็บไซต์นี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ Travelodge Hotels Asia และ/หรือผู้อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ และสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมดดังกล่าว

คุณได้รับใบอนุญาตแบบจำกัด ภายใต้ข้อจำกัดที่ให้ไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดูเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ ห้ามทำซ้ำ แจกจ่าย โพสต์ แสดง อัปโหลด หรือส่งต่อเนื้อหาใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในที่นี้โดย โรงแรมทราเวลลอดจ์ เอเชีย. คุณไม่สามารถลบลิขสิทธิ์ ประกาศเครื่องหมายการค้า หรือประกาศกรรมสิทธิ์ใดๆ ออกจากวัสดุ; หรือใช้เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตในข้อตกลงนี้

5. ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินที่มีลิขสิทธิ์ของ Travelodge Hotels Asiaหรือบริษัทสาขา บริษัทในเครือ หรือ a โรงแรมทราเวลลอดจ์ เอเชีย ผู้อนุญาตตามความเหมาะสม เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยสิงคโปร์และกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

6. ข้อจำกัด

คุณถูกจำกัดอย่างชัดแจ้งจากสิ่งต่อไปนี้ทั้งหมด:

คัดลอก แสดง แก้ไข ทำซ้ำ หรือถ่ายโอนข้อมูลใด ๆ ไปยังบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก โรงแรมทราเวลลอดจ์ เอเชีย;

รบกวนหรือรบกวนเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์

การใช้หรือพยายามใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือกิจวัตรใดๆ ที่ขัดขวางการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์ หรือธุรกรรมใดๆ ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์

การส่งไฟล์ ข้อมูล หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่เสียหาย หรือคำสั่งหรือการออกแบบอื่น ๆ ที่จะลบข้อมูลหรือการเขียนโปรแกรมหรือทำให้เว็บไซต์หรืออุปกรณ์หรือระบบใด ๆ ใช้งานไม่ได้หรือไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ ออกแบบ;

การส่งการสื่อสารใด ๆ ไปยังหรือผ่านทางเว็บไซต์ที่ละเมิดกฎหมายท้องถิ่น รัฐ รัฐบาลกลาง หรือกฎหมายระหว่างประเทศ

การส่งการสื่อสารใด ๆ ไปยังหรือผ่านทางเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหมิ่นประมาท ใส่ร้าย ดูหมิ่น หรือลามกอนาจาร หรือ

การส่งการสื่อสารใด ๆ ไปยังหรือผ่านเว็บไซต์ที่จะละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

7. นโยบายลิขสิทธิ์

โรงแรมทราเวลลอดจ์ เอเชีย เคารพสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และได้นำและนำนโยบายที่กำหนดให้:

การลบเนื้อหาออกจากเว็บไซต์ภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม และ

การระงับหรือยุติผู้ถือบัญชีหรือสมาชิกที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นซ้ำแล้วซ้ำเล่า

การแจ้งเตือนการละเมิดสิทธิควรส่งไปที่ โรงแรมทราเวลลอดจ์ เอเชีย ดังนี้

Travelodge Hotels (Asia) Pte Ltd

6 Temasek Boulevard, #23-01, Suntec Tower Four, สิงคโปร์ 038986

สิงคโปร์ 079903

อีเมล: hello@travelodgehotels.asia

ฝ่ายที่ส่งเนื้อหาไปยังเว็บไซต์ควรทราบว่า โรงแรมทราเวลลอดจ์ เอเชีย ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการสมัครสมาชิกหรือบัญชีของตนในกรณีที่ โรงแรมทราเวลลอดจ์ เอเชีย พิจารณาตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่าพวกเขาได้มีส่วนร่วมในการละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ำแล้วซ้ำอีก

8. การรักษาความลับของวัสดุ

ข้อมูลที่เป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์ของ Travelodge Hotels Asia และ/หรือผู้อนุญาตตามความเหมาะสม

9. เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

เว็บไซต์นี้มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ โรงแรมทราเวลลอดจ์ เอเชีย ให้ลิงก์ดังกล่าวเพื่อความสะดวกสำหรับคุณและเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น การรวมลิงก์เหล่านี้ไม่ได้หมายความว่า Travelodge Hotels Asia's การรับรอง การสนับสนุน หรือการอนุมัติเนื้อหา การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ บริการ นโยบาย หรือเอกสารอื่นๆ บนหรือพร้อมใช้งานจากเว็บไซต์ดังกล่าว หากคุณตัดสินใจเข้าถึงเว็บไซต์อื่น คุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอง เว็บไซต์อื่น ๆ อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ การรวมลิงก์ดังกล่าวไม่ได้บ่งชี้ถึงการรับรอง สนับสนุน หรืออนุมัติเนื้อหา โฆษณา ผลิตภัณฑ์ บริการ นโยบาย หรือเนื้อหาอื่น ๆ ของเว็บไซต์หรือมีให้จากเว็บไซต์

10. ความเป็นส่วนตัว

การใช้เว็บไซต์นี้ของคุณอยู่ภายใต้ Travelodge Hotels Asia's คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล กรุณาคลิก ที่นี่ สำหรับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเรา

11. ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใด Travelodge Hotels Asiaและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพนักงานคนใดจะต้องรับผิดต่อคุณสำหรับสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับการใช้เว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะในการดำเนินการตามสัญญาหรือการละเมิดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเว็บไซต์หรือ วัสดุหรือผลการปฏิบัติงานหรือไม่ปฏิบัติตามโดย โรงแรมทราเวลลอดจ์ เอเชีย หรือผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้

12. ประกาศ

การแจ้งและการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตหรือกำหนดโดยบทบัญญัติของข้อตกลงนี้อาจได้รับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือแบบธรรมดา หรือหากโดย Travelodge Hotels Asiaโดยการโพสต์ประกาศดังกล่าวบนเว็บไซต์นี้ การแจ้งจะถือว่าได้รับเมื่อคุณได้รับ หากส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือไปรษณีย์ธรรมดา หรือทันทีที่โพสต์ไปยังเว็บไซต์นี้

โรงแรมทราเวลลอดจ์ เอเชีย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และประกาศภายใต้เนื้อหาและเว็บไซต์ที่เสนอได้ตลอดเวลา