Tăng cấp thành viên của bạn!

Ghép các hạng Mastercard của bạn với Travelodge Cashback của chúng tôi và tận hưởng cả năm miễn phí theo dõi nhanh!

Chủ thẻ World Mastercard có thể tận hưởng tư cách thành viên hạng Travelodge Cashback “Vàng” miễn phí và chủ thẻ Mastercard Bạch kim/Titanium có thể tận hưởng tư cách thành viên hạng Travelodge Cashback “Bạc” miễn phí, nâng cao thời gian lưu trú của bạn với số tiền hoàn lại lên tới 5% và các tiện ích bổ sung như nhận phòng sớm và nhận phòng trễ -ngoài.

Để đủ điều kiện tham gia trận đấu trạng thái, hãy là thành viên của Travelodge Cashback! Chưa phải là thành viên? Đăng ký tại đây

A. Quy trình đăng ký
(Chủ thẻ không phải là thành viên Travelodge Cashback)

Register

Đăng ký Classic Travelodge Cashback qua https://bit.ly/MC LoyaltyFastTrack

confirmation

Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được email xác nhận về tài khoản Travelodge Cashback của mình.

email

Gửi email đến hello@travelodgehotels.asia sử dụng địa chỉ email được liên kết với tư cách thành viên Travelodge Cashback của bạn và cung cấp các chi tiết sau:

Họ và tên:

Cung cấp tên đầy đủ được sử dụng để đăng ký tài khoản Travelodge Cashback của bạn.

Mã số thành viên Travelodge Cashback:

Bao gồm số thành viên của bạn được liên kết với Travelodge Cashback.

6 chữ số đầu tiên của thẻ Mastercard đủ điều kiện:

Nhập 6 chữ số đầu tiên của số Mastercard được liên kết với xác minh đủ điều kiện của bạn.

Sau khi gửi thông tin chi tiết của chủ thẻ Mastercard, Travelodge Hotels Asia sẽ xác thực tính đủ điều kiện của bạn trong vòng một tuần làm việc. Nếu bạn được coi là đủ điều kiện nhận ưu đãi theo dõi nhanh Mastercard, Travelodge Hotels Asia sẽ gửi email cấp cho bạn quyền truy cập vào ưu đãi. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn được coi là không đủ điều kiện nhận ưu đãi theo dõi nhanh Mastercard, Travelodge Hotels Asia sẽ gửi một email riêng thông báo cho bạn về việc bạn không đủ điều kiện.

B. Quy trình đăng ký
(Chủ thẻ hiện là thành viên Travelodge Cashback)

Gửi email đến hello@travelodgehotels.asia sử dụng địa chỉ email được liên kết với tư cách thành viên Travelodge Cashback của bạn và cung cấp các chi tiết sau:

Họ và tên:

Tên đầy đủ được sử dụng để đăng ký tài khoản Travelodge Cashback của bạn.

Mã số thành viên Travelodge Cashback:

Số thành viên được liên kết của bạn.

6 chữ số đầu tiên của thẻ Mastercard đủ điều kiện:

6 chữ số đầu tiên của số Mastercard để xác minh tính đủ điều kiện.