ทราเวลลอดจ์ ฮอนมาชิ โอซากะ

ประเทศญี่ปุ่น

Travelodge Kyoto Shijo Kawaramachi

ประเทศญี่ปุ่น

Travelodge Nagoya Sakae

ประเทศญี่ปุ่น

Travelodge Sapporo Susukino

ประเทศญี่ปุ่น