ทราเวลลอดจ์ ฮอนมาชิ โอซากะ

ประเทศญี่ปุ่น

ทราเวลลอดจ์ เกียวโต ชิโจ คาวารามาชิ

ประเทศญี่ปุ่น

ทราเวลลอดจ์ นาโกย่า ซากาเอะ

ประเทศญี่ปุ่น

ทราเวลลอดจ์ ซัปโปโร ซูซูกิโนะ

ประเทศญี่ปุ่น